Budżetowanie w PWiK w Bolesławcu

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2011-4
  DRUKUJ

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu od 1 stycznia 2008 r. funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wraz ze zmianą statusu firmy (wcześniej przedsiębiorstwo państwowe) powstało zapotrzebowanie na zupełnie inne narzędzia zarządzania.
Statutowa działalność Spółki polega na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie z przepisami Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1 na terenie miasta i gminy Bolesławiec. W ramach swojej działalności spółka zajmuje się: poborem, uzdatnianiem oraz sprzedażą wody (eksploatuje siedem stacji uzdatniania wody o łącznej dobowej wydajności 21 522 m3/dobę), odbiorem oraz oczyszczaniem ścieków (uży [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus