Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kalendarium działań ZPGO(...)

Na spotkaniu przedstawicieli Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami z wiceministrem środowiska, Tomaszem Podgajniakiem, które odbyło się 14 lutego br., omówiono szeroki zakres zmian w gospodarce odpadami komunalnymi proponowanych przez resort środowiska, a Związek poinformował o działaniach samorządu w celu ograniczenia konkurencji. Tomasz Podgajniak z kolei powiadomił obecnych na spotkaniu o najbliższych zamierzeniach resortu w zakresie legislacji.Podczas posiedzenia Zarządu Z(...)
»

Wymagania, jakim powinna (...)

W październiku 2002 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (DzU nr 183, poz. 1530). Wymagania te zastąpiły wcześniejsze normatywy, które w rozporządzeniu z 2000 r. ujęte były łącznie z warunkami, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze (DzU nr 82, poz. 937). Nowe rozporządzenie, zapowiadane w Prawie wodnym (DzU nr 115, poz. 1229), jest jednocześnie aktem prawnym zharmonizowanym z dyrektywą Rady EW(...)
»