Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

15% to cel ambitny, ale d(...)

Projekt rozmieszczenia elektrowni wiatrowych na morzu jest aktualnie w fazie konsultacji wewnątrzresortowych, a w najbliższych dniach skierowany zostanie do konsultacji społecznych.  Wyznaczenie lokalizacji może stanowić element planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz skutecznie zachęcić inwestorów. Ministerstwo Infrastruktury MI przeprowadza (...)
»

Analiza kosztowa energii (...)

Wyrównany koszt energii elektrycznej (levelised cost of electricity – LCOE) stanowi ważną miarę, służącą do porównywania technologii wytwarzania energii. Definiuje się go jako rzeczywisty koszt wytworzenia kWh w całym okresie życia projektu, przy uwzględnieniu wartości bieżącej wszystkich elementów kosztowych.   Ogólny koszt wytwarzania energii elektrycznej wyznaczony jest przez następujące elementy: kos(...)
»