Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpadowa gleba(...)

Produkty ropopochodne stanowią mieszaninę związków, głównie węglowodorów, o zróżnicowanych właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych. Zanieczyszczenie gruntów produktami ropopochodnymi wpływa niekorzystnie na produkcję roślinną, a także stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Do szczególnie niebezpiecznych składników produktów naftowych należą związki aromatyczne, w tym głównie wielopierścien(...)
»

LPR-y w ocenie oddziaływa(...)

Dostępność środków finansowych na rewitalizację obszarów problemowych spowodowała lawinowy proces opracowywania i aktualizowania lokalnych programów rewitalizacji (LPR). Jak prawie każdy plan i program, także LPR-y podlegają ocenie oddziaływania na środowisko. Postępowanie to wymaga czasu i zaangażowania, a ponieważ jest obligatoryjnym warunkiem uchwalenia tego dokumentu i aplikacji o środki finansowe, staje się nie mniej ważne niż procedowanie samego programu.(...)
»