Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Aukcje OZE – wyciągnąć wn(...)

W 2016 roku ma się odbyć pierwsza w Polsce aukcja dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł. Po kilku latach debat nad kształtem ustawy o OZE powinniśmy się więc cieszyć. Teoretycznie ma być teraz efektywniej, taniej i bardziej stabilnie. Patrząc jednak na to, jak przebiegały aukcje w Holandii, Włoszech czy Wielkiej Brytanii, trzeba się liczyć z tym, że naszym licytacjom będą towarzyszyły spore problemy. Czyhające pułapki Wydaj(...)
»

Drugi projekt PEP 2050 op(...)

Niemal równo w rok po pierwszym projekcie Ministerstwo Gospodarki skierowało do konsultacji społecznych drugą wersję Polityki energetycznej Polski do 2050 roku (PEP 2050). Pomimo bardzo krytycznych uwag, które zebrał poprzedni projekt, i konkluzji Rady Europejskiej z października 2014 r. przyjmujących cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r., do kolejnej wersji nie zostały wprowadzone znaczące zmiany. Z punktu widzenia PIGEOR-u ważne jest, że w części dotyczącej kierunków prac nauko(...)
»