Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zasady postępowania z od(...)

     Azbest – minerał o budowie włóknistej oraz udowodnionym działaniu kancerogennym – wykorzystywany był na szeroką skalę przez ostatnie 100 lat, w gospodarce światowej i krajowej. Znalazł zastosowanie w ok. 3000 wyrobów, z czego masowo (ok. 85% całkowitego wykorzystania gospodarczego) w produkcji materiałów budowlanych, głównie wyrobów azbestowo-cementowych w postaci płyt dachowych i elewacyjnych oraz rur. Duże ilości azbestu stosowano również przy wytwarzaniu wy(...)
»

Środki ochrony indywidual(...)

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa, że 52% światowej populacji aż jedną trzecią dorosłego życia spędza w pracy, aktywnie uczestnicząc w wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług dla potrzeb ogółu społeczeństwa. Praca wykonywana jest w środowisku, w którym mogą występować czynniki szkodliwe, niebezpieczne lub uciążliwe. Szacuje się, że każdego dnia w wypadkach przy pracy poszkodowanych jest 300 tys. osób. Obowiązkiem pracodawcy jest podejmowanie działań, zwłaszcza technicznych i organizacyj(...)
»