Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Elektryzująca przyszłość?(...)

Nowoczesne technologie jako jedne z pierwszych najczęściej wprowadzane i stosowane są w Chinach. Zapewne dlatego chińska grupa konsumentów jest również w największym stopniu zdecydowana na zakup samochodu elektrycznego. Jak wygląda rynek tego typu pojazdów w Europie? Czy europejscy konsumenci są na nie gotowi? Z globalnego raportu „Gaining traction. Will consumers ride the electric vehicle wave?”, przygotowanego przez firmę Deloitte, wynika, ż(...)
»

Branża MEW o nowelizacji (...)

Branża małej hydroenergetyki niepokoi się propozycjami zmian, jakie zawarto w projekcie nowelizacji ustawy o OZE, aktualnie procedowanym w Sejmie. Zaproponowane rozwiązania, w tym przede wszystkim odstąpienie od zabezpieczenia obowiązkowej puli energii w aukcjach dla instalacji o mocy do 1 MW, likwidacja obowiązku zakupu energii z instalacji o mocy większej i równej 500 kW, przywrócenie możliwości korzystania z pełnego wsparcia dla technologii współspalania w ramach tzw. dedykowanej instalacj(...)
»