Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Dyskretny urok nowelizacj(...)

Henryk Bylka W czerwcowym numerze „Przeglądu Komunalnego” zainaugurowałem dyskusję nad nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Krótko po wydrukowaniu artykułu 22 senatorów złożyło projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy - Prawo wodne. Aż dwa razy, w lipcu i sierpniu, zbierały się dwie senackie komisje w ramach pierwszego czytania senatorskiego projektu. W tym numerze doczekałem si(...)
»

Drzewa - pojęcie prawne r(...)

Przepisy prawa, stanowiące podstawę ochrony przyrody, mają to do siebie, że prawodawca posługuje się w nich zwrotami przynależnymi nie tylko do nauk prawnych, ale również szeroko rozumianych nauk przyrodniczych. W następstwie tego niektóre pojęcia zyskują nieco inne znaczenie niż pierwotne.   W takich przypadkach możliwe są dwa rozwią(...)
»