Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Gospodarka odpadami komunalnymi rozwija się w kraju bardzo dynamicznie. Zakłady zagospodarowania odpadów starają się spełnić narzucone prawem wymogi. Jednak często przedsiębiorstwa nie mają pieniędzy na niezbędne modernizacje. Z pomocą przyszła Unia Europejska, który wspomaga realizację inwestycji. Linie sortownicze i kompostownie są ciągle udoskonalane i bazują na najnowszych oraz coraz bardziej wydajnych technologiach. Tak wyposażone kompletne zakłady mają gi(...)
»

Depozyt nowym „podatkiem”(...)

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym stała się okazją do zaprezentowania wielu koncepcji. Niektóre z punktu widzenia zdrowego rozsądku wydają się abstrakcyjne, a biorąc pod uwagę interesy konsumenta, zakrawają na drwinę. Depozyt – to nowe hasło części środowiska (na szczęście bardzo niewielkiej). Nowe panaceum na całe zło, świeży dopływ gotówki, tej, której brakuje, bo pomysłodawcy drastycznie obniżyli przy(...)
»