Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zacznijmy wreszcie działa(...)

Ostatnio kilkakrotnie brałem udział w dyskusjach na temat rozwoju energetyki odnawialnej. Uczestniczyli w nich przedstawiciele różnych środowisk związanych z wykorzystaniem poszczególnych OZE. Z przykrością stwierdziłem, że zbyt często na tego typu spotkaniach dochodzą do głosu tzw. krzykacze, próbujący zmonopolizować energetykę odnawialną poprzez promocję wyłącznie „jedynego słusznego” źródła. Jedni przekonują, że powinna być wykorzystywana tylko biomasa – wystarczy obciąć dot(...)
»

Rady na osady cz. 2(...)

Pisząc opinię na temat problemu z osadami ściekowymi do poprzedniego wydania „Wodociągów-Kanalizacji”, podkreślałem, że Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) mówi, że do 2018 r. metodami termicznymi będzie przekształcanych ponad 50% osadów ściekowych. Przygotowana aktualizacja KPGO nie narzucała już tak drastycznych założeń, biorąc pod uwagę to, że wg danych GUS-u z czerwca 2010 r. w Polsce funkcjonowały trzy spalarnie osadów śc(...)
»