Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wskazówki prawno-technicz(...)

Polska podpisała i ratyfikowała traktat akcesyjny do Unii Europejskiej, w którym art. 54 stanowi, że nowe państwa członkowskie wprowadzą w życie środki niezbędne do przestrzegania od dnia przystąpienia przepisów dyrektyw. W gospodarce ściekowej wynegocjowano dłuższy okres na wdrożenie niezbędnych zmian. Wszyscy znają to pod postacią „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, który powinien być zrealizowany do 2(...)
»

Zmiany przepisów(...)

Pojazdy wycofane z eksploatacji 10 października 2007 r. weszła w życie Ustawa z 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 176, poz. 1236), zmieniająca art. 14 Ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 25, poz. 202 i nr 175, poz. 1458). (...)
»