Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozporządzenie o bateriac(...)

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (DzU nr 79, poz. 666) zawarto 25 upoważnienia dla ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzeń, w tym 21 obligatoryjnych, oraz 2 upoważnienia fakultatywne dla ministra właściwego do spraw gospodarki. Rozporządzenia można podzielić na akty prawne dotyczące: Ø wymagań technicznych dla baterii i akumulatorów – 2, Ø wymagań w zakr(...)
»

Chirurgia i leczenie ran (...)

Rany po cięciu i innych uszkodzeniach drzew to wrota infekcji dla patogenów atakujących odsłonięte drewno, łyko i tkanki okrywające. Z tego powodu zaleca się nanoszenie na rzazy po cięciu gałęzi preparatów tworzących powierzchniową barierę dla patogenów1. Uszkodzenia wykazujące obecność pasożytów wymagają odrębnego sposobu zabezpieczania. Ogólnie dostępne na rynku są środki przeznaczone do tych celów. Powłoki tworzone przez preparaty powi(...)
»