Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Określanie zasad podziału(...)

Jednym z elementów planowania przestrzennego jest wskazywanie terenów przyszłych inwestycji oraz formowanie wskaźników zagospodarowania, w tym intensywności zabudowy. Jednakże w obecnie uchwalanych planach miejscowych nadanie określonego kształtu, wielkości czy rozmieszczenia przyszłych działek może prowadzić do naruszenia zasad ich sporządzania. Określanie zasad warunków podziału terenów na działki budowlane dopuszczone jest zgodnie z art. 10 Ustawy z 7 lipca 1994 (...)
»

PolSEFF dla energooszczęd(...)

Przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych mogą uzyskać wsparcie z Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF). Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przeznaczył na ten cel 150 mln euro. Celem Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce jest zwiększenie efektywności zużycia energii i konkurencyjności m(...)
»