Co jest trendy?

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2011-2
  DRUKUJ

Styczeń przyniósł branży prawdziwe święto, któremu miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” miał zaszczyt patronować. W dniach 18-19 stycznia 2011 r. w Słoku niedaleko Bełchatowa odbyła się konferencja pod znaczącą nazwą „WOD-KAN-TRENDY”. Jej organizator, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, wybrał na miejsce dwudniowego spotkania hotel „Wodnik” stojący wśród lasów sosnowych nad brzegiem zalewu na rzece Widawce.
Pomysłodawcy nie kryli zadowolenia, że ich inicjatywa zorganizowania konferencji, która dotyczyć ma szeroko rozumianych zagadnień innowacyjności, przyciągnie aż tylu chętnych i spotka się z tak ogromnym zainteresowaniem. Konferencja, która odbyła się pod modnym hasłem „trendy”, miała stanowić przegląd rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do budowy przewodów wodociągowych. Otworzyło ją wystąpienie dyrektora Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Antoniego Tokarczuka, który pochylił się nad „Aktualnymi potrzebami branży w zakresie doboru rozwiązań materiałowych do inwestycji”. Podczas tego wystąpienia padło stwierdzenie, że IGWP to ewenement w skali Polski. – Branża jest mocna, między nami nie ma takiej rywalizacji, jaka występuje np. w budownictwie – chwalił Tokarczuk.
Program konferencji miał bardzo klarowny podział na sesje tematyczne, a każdą z nich kończyła dyskusja, która niejednokrotnie przenosiła się do kuluarów.
Podczas pierwszego dnia skupiono się na problematyce, charakterystyce oraz rozwiązaniach materiałowo-konstrukcyjnych. Drugi dzień poświęcono rozważaniom dotyczącym wymagań funkcjonalno-użytkowych oraz metodyce doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych. Należy zwrócić uwagę na to, że wśród zaproszonych prelegentów dominowali przedstawiciele najlepszych uczelni w kraju oraz wysłannicy czołowych producentów. Politechnikę Warszawską reprezentował profesor Marian Kwietniewski, który występował przed zgromadzonymi kilkukrotnie podczas konferencji. Profesor omówił m.in. główne tezy opracowania „Zasady doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do budowy przewodów wodociągowych” – ta praca zbiorowa, której wydawcą jest IGWP, właśnie się ukazała. Z kolei Politechnikę Wrocławską reprezentował doktor Leszek Wysocki, który zmierzył się z tematyką klasyfikacji i charakterystyki przewodów betonowych. Z Politechniki Krakowskiej przybył profesor Wojciech Dąbrowski, który w niezwykle zajmujący sposób sklasyfikował i scharakteryzował rozwiązania z przewodami metalowymi. Oczywiście nie sposób wymienić tu wszystkich prezentujących wyniki swych prac naukowców. Obok nich nie zabrakło także wystąpień przedstawicieli MPWiK (Warszawa) czy PWiK (Gdynia), które przeplatały się z prezentacjami dorobku czołowych producentów. Co znamienne, wśród zaproszonych gości i prelegentów zauważalny był wyraźny podział na środowisko naukowców i przedstawicieli firm. Zdawać by się mogło, że ludzie z dwóch różnych światów nie znajdą wspólnej płaszczyzny porozumienia. Nic bardziej mylnego! Pomiędzy uczestnikami konferencji nawiązał się dialog, a wszystkie wystąpienia doskonale uzupełniały się.
 
Anna Lembicz

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus