Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O wskaźnikach i sygnałach(...)

- czyli jak Unia Europejska mierzy ekorozwój Potrzeba określenia wyraźnych, mierzalnych wskaźników ekorozwoju pojawiła się wraz z rozpoczęciem przez Unię Europejską wprowadzania celów ekorozwoju do poszczególnych polityk sektorowych. W 1997 r. Traktat Amsterdamski wezwał do uwzględniania kwestii ochrony środowiska we wszystkich aspektach działalności Unii. Opierając się na zapisach Traktatu Rada UE poprosiła poszczególne Dyrekcje Generalne o przedstawianie w jaki sposób polityki se(...)
»

Publicznie o zamówieniach(...)

Obserwując zabiegi prawodawcze w naszym kraju, można odnieść wrażenie, że ustawa Prawo zamówień publicznych, a ściślej mówiąc – jej kolejne nowelizacje to niekończąca się opowieść. Nie dziwi zatem duże zapotrzebowanie na aktualną informację i wiedzę o obowiązujących procedurach związanych z wydatkowaniem publicznych pieniędzy. Wykorzystując to zainteresowanie, Grupa APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej wraz z serwisem internetowym „publiczni(...)
»