Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Słownik angielsko-polski(...)

transfer haulage cost - the total transfer costs involved in the haulage of solid waste from a transfer station to a disposal facility, excluding transfer station costs Koszt przewozu od stacji przeładunkowej transfer station - a place where waste from collection vehicles is assembled before being transported to disposal sites or treatment stations Stacja przeładunkowa transfrontier wastes - wastes which are(...)
»

Bioklimatyzacja cz. I(...)

Zgodnie ze współczesnymi strategiami ekorozwoju, budynki nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od środowiska, w którym powstają. Osiągnięcie harmonii między aspektem przyrodniczym, społecznym i ekonomicznym wymaga nowego podejścia do projektowania konstrukcji i architektury, w tym także uwzględnienia bioklimatu. Pojęcie zdrowego bioklimatu budynku można określić jako szeroko rozumiany komfort użytkowania. Na bioklimat danego wnętrza wpływa szereg czynników fizycznych, chemicznych, biologiczny(...)
»