Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ważniejsze propozycje now(...)

Na witrynie internetowej Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” pojawił się projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków datowany na 13 grudnia 2003 r. Uwagi i wnioski dotyczące obowiązującej ustawy można znaleźć w materiałach z konferencji nt. problemów związanych z wdrażaniem ustawy, zorganizowanej przez PZITS w Warszawie w grudniu 2003 r. Mam nadzieję, że w procesie legislacyjnym wszystkie one będą rozważone. (...)
»

Technologie dla drzew, cz(...)

Obszar pod ciągiem komunikacyjnym jest w zasadzie jedynym miejscem w przestrzeni miejskiej, gdzie korzenie drzewa mogłyby się rozwijać, gdyby znalazły tam dla siebie odpowiednią ziemię. Aby zapewnić jak najlepsze warunki dla miejskiego drzewostanu, amerykańscy naukowcy opracowali technologię wykorzystującą substrat glebowy. Od dawna zastanawiano się, w jaki sposób zapewnić korzeniom drzew możliwość rozwoju pod jezdnią czy chodnikiem, które muszą być układane na (...)
»