Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Komisja Europejska zaakce(...)

Z grupy 35 projektów z ochrony środowiska, przesłanych w sierpniu 2004 r. do Brukseli, Komisja Europejska rozpatrzyła i zaakceptowała 22 wnioski, przewidziane do finansowania z Funduszu Spójności. Na wsparcie tych przedsięwzięć, które porządkują gospodarkę wodno-ściekową zarezerwowano w budżecie unijnym 504 mln euro. Pozostałe złożone projekty (13), które obejmują również porządkowanie gospodarki odpadowej, po ich uzupełnieniu będą rozpatrzone w 2005 r. O najwyższe dotacje z (...)
»

Debata o wodzie i ściekac(...)

Henryk Bylka Na 102 posiedzeniu Sejmu 3 kadencji, 28 lutego przeprowadzono drugie czytanie projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Miało się ono ograniczyć do wystąpień przedstawicieli klubów i kół oraz krótkich pytań poselskich. Planowana krótka debata zamieniła się w długą. Uczestniczyło w niej około trzydziestu posłów, prezentując z trybuny poglądy i uwagi, które sygnalizowały na ogół ich dobre przygotowanie i orientację w przedmiocie.(...)
»