Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wskaźnik mikrobiologiczne(...)

Tytułowy wskaźnik mikrobiologicznego pogorszenia jakości wody może stanowić element prewencyjnego planu bezpieczeństwa wodnego. Wprowadzenie wskaźnika mikrobiologicznego pogorszenia jakości wody w sieci wodociągowej w postaci wyniku pomiaru związków adenozynotrójfosforanów tATP – fATP, przeprowadzonego od razu na miejscu, skróci do 5 minut czas reakcji, jaki jest potrzebny na przedsięwzięcie działań naprawczych, takich jak płukan(...)
»

Lekcja dialogu(...)

Prowadzenie dialogu z interesariuszami jest jednym z ważniejszych wyzwań, które stoją przed firmami, działającymi w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jak rozmawiać z klientami oraz pracownikami firmy? Jak komunikować społeczeństwu kwestie związane z ochroną środowiska? – Dialog z kluczowymi interesariuszami jest nie tylko sposobem na to, by rozwiązywać jakieś doraźne problemy, ale także by wymieniać się poglądami w celu budowania wa(...)
»