Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Europa w chmurach pyłu(...)

Z najnowszego raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) z 2014 r. wynika, że większość mieszkańców europejskich miast jest narażona na zanieczyszczenie powietrza przekraczające dopuszczalną normę. Spośród wielu rodzajów zanieczyszczeń tego elementu przyrody bardzo duży problem stanowi pył zawieszony PM10. Pomimo znacznej poprawy w porównaniu do lat poprzednich Europa wciąż jest daleka od osiągnięcia takiej czystości powietrza, która nie stwarzałaby ryzyka dla lu(...)
»

Dotacje unijne zachętą dl(...)

W ostatnich latach wzrasta znaczenie działań proekologicznych i przyjaznych środowisku. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej jest coraz częściej eksponowana, szczególnie w zakresie unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. Wraz z przystąpieniem do UE również Polska musiała sprostać surowym wymaganiom w zakresie gospodarki odpadami, wynikającymi z Traktatu Akcesyjnego oraz dalszych regulacji prawnych. Gospodarka odpadami obejmuje sze(...)
»