Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator i kalendarium"

Polecane artykuły:

Baza danych HYDI (...)

  Po raz pierwszy w historii informacje na temat małej hydroenergetyki w 27 krajach unijnych zostały zgromadzone w jednej, kompletnej bazie, obejmującej: ·      dane energetyczne: zainstalowaną moc, liczbę elektrowni wodnych, roczną wielkość produkcji energii elektrycznej, roczne zużycie energii w elektrowniach szczytowo-pompowych, prognozy (ilość inwestycji, które posiadają komplet wymaganych pozwoleń(...)
»

Osady ściekowe zawierając(...)

Jednym ze sposobów zagospodarowania osadów ściekowych jest kompostowanie. Jednakże wykorzystanie ustabilizowanego kompostu zależeć będzie od zawartości metali ciężkich. W wielu przypadkach może okazać się, że poziom chromu lub innych metali ciężkich jest zbyt wysoki dla rolniczego wykorzystania, co w praktyce uniemożliwi masowe zastosowanie produktu. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku osadów ścieków garbarskich, gdzie duży udział chromu wyklucza ewentualne wykorzystanie rolnicz(...)
»