Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Uczciwi złomiarze W Łodzi powstało stowarzyszenie właścicieli skupów złomu, które za cel postawiło sobie walkę z nieuczciwymi firmami, kupującymi przedmioty kradzione z ulic czy cmentarzy. Na razie nosi ono roboczą nazwę Stowarzyszenie Podmiotów Obrotu Surowcami Wtórnymi, a deklarację członkowską, zobowiązującą do stosowania procedur wymaganych przez ustawę o odpadach, podpisało 37 przedsiębiorców. W celu zapobiegania kradzieżom planują oni założenie strony internetowej, na której zam(...)
»

Warte uwagi drzewa przyul(...)

Warte uwagi drzewa przyuliczne Zmiany stanu środowiska, wynikające z coraz szybciej postępującej urbanizacji, przyczyniają się do degradacji siedlisk miejskich, a w największym stopniu dotykają drzew przyulicznych. To szczególnie one narażone są na szkodliwe działanie nieprzyjaznego sąsiedztwa ciągów komunikacyjnych. W efekcie mamy do czynienia z masowym wręcz zamieraniem drzew w miastach. Problem jest szczególnie palący bezpośrednio przy (...)
»