Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kontrasygnata – marzenie (...)

Początek roku przyniósł wielu gminom rozczarowanie, wynikające ze zmiany listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Oczywiście, jest wiele przyczyn takiego stanu rzeczy, ale o jednym rzeczywistym powodzie odrzucenia wniosków bądź ich cofnięcia po weryfikacji olbrzymia większość decydentów wstydliwie milczy. (...)
»

Wpływ wód opadowych odpro(...)

Specyfika oddziaływania wód opadowych odpływających z terenów zurbanizowanych na zanieczyszczenie odbiorników polega na dopływie znacznych ładunków zanieczyszczeń w krótkim czasie. Udział wód opadowych w zanieczyszczeniu odbiorników wskazuje wyraźnie na niekorzystny wpływ tego źródła zanieczyszczeń na środowisko wodne. Zanieczyszczenia powierzchni terenów, w szczególności po długim okresie pogody suchej, powoduje, że w pierwszej fazie spływu wód opadowych występują bardzo wys(...)
»