Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Szach czy mat dla recykli(...)

Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy już pod koniec ub.r. był mocno odczuwalny w polskich firmach zajmujących się recyklingiem. Załamanie rynku, a przez to nagły spadek cen surowców najbardziej dotknął przedsiębiorstwa związane ze złomem, papierem i tworzywami sztucznymi. Czy bezpodstawne są obawy o przyszłość branży i tym samym wywiązaniem Polski z obowiązków odzysku i recyklingu wobec UE? Czy jest to szach dla systemu selektywnej zbiórki odpad&o(...)
»

Eliminacja nieopomiarowan(...)

Wodę wprowadzaną z ujęcia do sieci dystrybucyjnej możemy klasyfikować na rozmaite sposoby. Jednym ze stosowanych podziałów, bardzo istotnym dla efektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, jest podział na wodę opomiarowaną i nieopomiarowaną. Nieopomiarowany pobór wody należy odróżnić od strat wody. Często te pojęcia bywają mylone lub utożsamiane. Nieopomiarowane pobory, są to ilości wody, które firma wodociągowa musi produkować dla odbiorc&oacut(...)
»