Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe podwyżki?(...)

Rada gminy na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – art. 6 ust. 2 – ustala górną stawkę opłaty ponoszonej przez właściciela nieruchomości za usługę odbioru nieczystości stałych lub płynnych. Przepis powstał podczas nowelizacji pakietu ustaw i wprowadzony został w Ustawie z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Prawnicy, a za nimi samorządowcy, stwierdzili, że chodzi tu o obronę interes(...)
»

Czy jesteśmy gotowi?(...)

W przyjętym przez Komisję Europejską pakiecie 3 x 20% jedno 20% dotyczy udziału energii z odnawialnych źródeł energii w bilansie energii pierwotnej. Komisja Europejska przygotowuje projekt nowej dyrektywy dotyczącej rozdziału tego celu na poszczególne kraje członkowskie. Zasadnicza kwestia to pytanie, czy UE narzuci krajom członkowskim cel jednolity, czy będzie negocjowała z każdym krajem członkowskim? Jak przygotowujemy się do ewentualnych negocjacji? Oto niektóre opinie w tej sprawie. (...)
»