Wszystkie artykuły w kategorii: "Biblioteka wod-kan"

Polecane artykuły:

Ograniczenie masy składow(...)

Od dawna wyczekiwane przez samorządowców i przedsiębiorców Rozporządzenie Ministra Środowiska z 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji weszło w życie z 31 grudnia 2017 r. Co w nim zawarto? W poprzednio obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu (...)
»

Potrzeba zintegrowanego p(...)

Zagadnienia zrównoważonego rozwoju, zarówno w wymiarach społecznym, ekonomicznym, jak i środowiskowym, są szczególnie ważne w przypadku projektów budowlanych, realizowanych w przestrzeni miejskiej.   Kwestie dotyczące zarządzania projektami budowlanymi, m.in. przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych szczegółowo omawiano 27 września br. w Gdańsku, podczas seminarium „Zrównoważone projektowanie &ndas(...)
»