Wszystkie artykuły w kategorii: "Biblioteka wod-kan"

Polecane artykuły:

Bioenergia w rolnictwie(...)

Podczas targów POLAGRA FARM, firma ABRYS z Poznania, we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, już po raz trzeci w historii targów zrealizowała projekt BIOENERGIA W ROLNICTWIE, w ramach którego odbyły się: debata Okrągły Stół Rolniczy oraz dwudniowe seminarium. Okrągły Stół Rolniczy W debacie wzięło udział ok. 150 osób, w tym: posł(...)
»

Wymagania jakościowe staw(...)

– projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia Jerzy Siepak, Jerzy Zerbe Obecnie obowiązujące wymagania jakościowe stawiane wodzie do picia uwzględniają wszystkie rodzaje naturalnych komponentów wody, składników powstających w stosowanych procesach uzdatniania oraz zanieczyszczeń antropogenicznych, których normowanie jest potrzebne z uwagi na konieczność zapewnienia należytej zdrowotności oraz odpowiednich właściwości estetycznych i organoleptycznych wod(...)
»