Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Możliwości współspalania (...)

Przemysł cementowy ma możliwości termicznego unieszkodliwiania odpadów w sposób ekologicznie czysty oraz atrakcyjny pod względem ekonomicznym dla społeczeństwa, gdyż instalacje potrzebne do utylizacji odpadów już istnieją. Dotychczasowa polityka przemysłu cementowego, polegająca na propagowaniu wiedzy o uwarunkowaniach procesu produkcji klinkieru cementowego, a tym samym technicznych możliwościach przemysłu w zakresie termicznego przekształcania odpadów, otwarta, rzeczowa dysku(...)
»