Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Analiza opłacalności proj(...)

Jej rosnąca popularność to skutek m.in. stosunkowo krótkiego procesu inwestycyjnego oraz możliwości stabilnego ulokowania kapitału. Sytuacja na rynku charakteryzuje się jednak dużą dynamiką, ze względu na wciąż odkładane uchwalenie ustawy o energetyce odnawialnej, która wpłynie na poziom przychodów generowanych przez instalacje fotowoltaiczne. Jej uchwalenie w obecnym kształcie (projekt z 9 paźdz(...)
»

Dyfuzyjne techniki separa(...)

Membranowe techniki separacyjne od ponad 30 lat stanowią dobrą alternatywę dla klasycznych technik rozdziału, będąc ich uzupełnieniem i umożliwiając rozwój ekologicznie czystego przemysłu. Separacja w procesie membranowym polega na doprowadzeniu rozdzielanej mieszaniny do powierzchni półprzepuszczalnej membrany, przez którą pewne składniki przenikają preferencyjnie – pod działaniem określonej siły napędowej1-3. Separacja gazów (GS) i par (VP) oraz perwaporacja (P(...)
»