Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

E-learning dla przedsiębiorców Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała na portalu Akademii PARP kolejną edycję szkolenia metodą blended learning. Jest to połączenie szkolenia przez Internet z innymi aktywnościami, w tym zajęciami stacjonarnymi. Proponowany kurs pt. „Ekologiczny biznes” w przystępny sposób, oparty na ciekawych przykładach, wyjaśnia najważniejsze kwestie zarządzania ekologicznego z punktu widzenia(...)
»

Handel emisjami – pierwsz(...)

Wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji (z ang. European Union Emission Trading Scheme – EU ETS) to największa na świecie inicjatywa wykorzystująca mechanizmy rynkowe do ochrony klimatu. System wprowadzono z trzyletnim okresem „próbnym”, który obejmował lata 2005-2007. W styczniu 2008 r. ruszy „właściwy” pięcioletni okres rozliczeniowy, który nakłada się na okres realizacji(...)
»