Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Finansowanie termomoderni(...)

Programy Funduszu Spójności (FS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) czy Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Unii Europejskiej dają duże możliwości uzyskania dodatkowych środków do współfinansowania remontów budynków, których funkcje są związane z rozwojem regionalnym i lokalnym, zwiększeniem konkurencyjności przedsiębiorstw i z poprawą warunków bytowych mieszkańców. Jednak ze względu na złożoność procesu pozyskiwania środków z UE wykorzystanie ich wymaga istotnej aktywn(...)
»

Audyt krajobrazowy – nowe(...)

Potrzeba ochrony krajobrazu jest przedmiotem częstych dyskusji, w których zwraca się uwagę na niekorzystne zmiany spowodowane niewłaściwymi sposobami zagospodarowania, wynikającymi w dużej mierze z potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego. Presja inwestycyjna oraz lokalna polityka przestrzenna mają swoje konsekwencje w krajobrazie, który stanowi szczególną społeczną lokatę, wyrażającą się przede wszystkim poprzez estetykę. Społeczeństwo dostrzega, że pogarszający się(...)
»