Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

ZPGO opiniuje(...)

10 sierpnia br. ZPGO przesłał Konfederacji Pracodawców Polskich – KPP (a za tym pośrednictwem Europejskiej Organizacji Pracodawców Sektora Publicznego – CEEP) opinię w sprawie projektu dyrektywy ramowej w zakresie usług użyteczności publicznej. Stanowisko, które podziela także KPP, jest zdecydowanie negatywne, gdyż przyjęcie tej dyrektywy wiązałoby się z dalszą monopolizacją tego sektora usług.23(...)
»