Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W oderwaniu od rzeczywist(...)

Do podstawowych reguł polskiego systemu ochrony środowiska należy wynikająca z art. 7 ust. 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – P.o.ś. (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) zasada „zanieczyszczający płaci”. Obliguje ona podmioty korzystające ze środowiska do poniesienia kosztów powodowanych przez nie zanieczyszczeń. Jednym z instrumentów prawnych, mających służyć realizacji tego celu, są kary pieniężne wymierz(...)
»

Wodny spektakl świateł na(...)

Na pozór dwa odległe od siebie zjawiska – światło i woda – połączone dzięki najnowszym technologiom, nie pozostawiają, złudzeń, że żyjemy w XXI w. Obecnie nie ma rzeczy niemożliwych, a potwierdzeniem tych słów są wodne spektakle z dźwiękiem i światłem. Głównymi aktorami są tańczące w rytm muzyki oświetlone strumienie wody. Tego typu wodne show najczęściej ogląda się po zmroku, aby spotęgować wrażenia widza. W Polsce najbardziej znanymi, a zarazem najokazalszymi są w(...)
»