Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

Odpady z supermarketów(...)

Uświadomienie obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów w sieciach handlowych oraz konieczności wprowadzania nowych rozwiązań i programów w tym zakresie, a także potrzeby włączania się sieci w działania i programy edukacyjne – to główne cele, jakie postawili przed sobą organizatorzy konferencji „Gospodarka odpadami w sieciach handlowych – stan obecny i możliwości rozwoju”, która odbyła się 25 kwietnia w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Spotkanie(...)
»

Biznes społecznie odpowie(...)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to w ostatnich latach temat niezwykle ważny. Chodzi zwłaszcza o działania strategiczne, długofalowe, oparte na zasadzie dialogu społecznego, zmierzające do poszukiwania rozwiązań optymalnych z punktu widzenia przedsiębiorcy, beneficjenta i społeczności lokalnej. Dlatego tak ważne dla firm z branży ochrony środowiska, w tym sektora wodno-kanalizacyjnego, są trzy filary: odpowiedzialność ekonomiczna, ekologiczna oraz społeczna. Dzięki nim możliwe jest pr(...)
»