Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Budownictwo mieszkań komu(...)

Po dwóch kolejnych latach (2013-2014) spadku liczby mieszkań oddanych do użytkowania, według informacji sygnalnej GUS z 19 stycznia br., w 2015 r. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.(...)
»

Projektowanie i budowa no(...)

Obecny oraz przyszły stan regulacji prawnej w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce jest i będzie kształtowany przez prawo i politykę Wspólnoty Europejskiej. Dotyczy to również gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności ich unieszkodliwiania poprzez deponowanie na składowiskach. Większość z zaleceń i wymagań dotyczących składowisk odpadów, zawartych w obowiązującej od 16 lipca 1999 r. dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie składowania odpadów (1999/31/WE z dnia 26 kwietn(...)
»