Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wskaźniki inwestycji i re(...)

Benchmarking to analiza porównawcza, która pozwala przestudiować wiele wskaźników istotnych dla podejmowania decyzji. Umożliwia porównanie jednego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z innymi przez ustalenie tych obszarów działalności, w których przedsiębiorstwo to osiąga lepsze wyniki, a także poprzez zidentyfikowanie tych obszarów, w których należałoby coś poprawić. W raporcie benchmarkingu firm sektora wodociągowo-kanalizacyjnego za 2015 r. znalazło się 35 wskaźników, w (...)
»

Zarządzanie parkowaniem(...)

Samochody osobowe zajmują większość powierzchni ulic, mimo że realizujemy nimi mniejszą część podróży niż transportem publicznym. Pozostają bez ruchu przez 95% czasu – zajmując wartościową powierzchnię ulic, która mogłaby być wykorzystana bardziej efektywnie i bardziej sprawiedliwie. Wiele instytucji życia publicznego i wielu entuzjastów motoryzacji domaga się zwiększenia liczby miejsc do parkowania w budynkach (w wielopoziomowych parkingac(...)
»