Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konieczne jest kompleksow(...)

Zachodzące w miastach przemiany wskazują na konieczność głębszej refleksji nad zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych. Przede wszystkim należy z większą precyzją opisać przestrzenie publiczne w wymiarze ekonomicznym. Przestrzenie publiczne trudno jednoznacznie zdefiniować i sklasyfikować. Trudność ta wynika z ich złożonej natury, rozpatrywanej na gruncie tak różnych dyscyplin naukowych jak: architektura i urbanistyka, ekonomia, prawo(...)
»

Od protestu do współpracy(...)

Podczas realizacji inwestycji w sektorze energetycznym nie można zapominać o odpowiedniej komunikacji ze społecznością lokalną. Nawet niewielkie zaniedbanie ze strony inwestora może skutkować protestem społecznym, a nawet wstrzymaniem planów inwestycyjnych. Na temat skutecznego dialogu firm z otoczeniem dyskutowano podczas czwartej już konferencji z cyklu „Odpowiedzialna energia”, która odbyła się 31 maja br. w Warszawie. Hasło przewodnie s(...)
»