Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Badania szczelności reakt(...)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wykonał badania, które miały ustalić, czy z reaktorów wykonanych w systemie tuneli foliowych dochodzi do emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Co z nich wynika? Głównym celem stosowania biostabilizacji jest przygotowanie odpadów komunalnych, a szczególnie frakcji podsitowych do składowania. Działanie polega na wykorzystaniu aktywności mikroorganizmów rozkładających substancje organiczne zawarte w odpadach. Możliwe jest zachodzenie(...)
»

Pielęgnacja drzew – dobre(...)

Skutki niewłaściwej pielęgnacji koron drzew na terenach publicznych i prywatnych są przykrym widokiem. Brak norm zawodowych, właściwego nadzoru nad pracami oraz liberalizacja przepisów chroniących drzewa sprzyjają kształtowaniu się złych praktyk. Trudno więc dziwić się właścicielom i zarządcom drzew, którzy nie do końca wiedzą, w jaki sposób dbać o drzewa, by były zdrowe i bezpieczne. Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem prac jest odszukanie profesjonalnego arboryst(...)
»