Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

dr hab. arch. Krzysztof Skalski Forum Rewitalizacji Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Rewitalizacja miast W ostatnich kilku latach głośno zrobiło się o rewitalizacji miast, terenów zdegradowanych, powojskowych i poprzemysłowych. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że słowo rewitalizacja jest modne. Stało się tak chyba przede wszystkim dzięki funduszom strukturalnym, które na tego typu działania przewidują znaczne dotacje z bu(...)
»

Publiczne stawy kąpielowe(...)

Atrakcyjną alternatywę dla konwencjonalnych basenów kąpielowych mogą stanowić specjalnie zaprojektowane stawy. W tego typu obiektach wykorzystuje się naturalne procesy samooczyszczania wód, jednocześnie eliminując potrzebę zastosowania środków chemicznych likwidujących życie biologiczne. Staw kąpielowy to sztucznie stworzony zbiornik, który został odizolowany od środowiska hydrogeologicznego nieprzepuszczalnym materiałem. Jego funkcjonowanie opiera się na wykorzysta(...)
»