Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Adaptacja do zmian klimat(...)

Jak duży ośrodek miejski przygotować na gwałtowne zmiany pogody? Należy zacząć od wdrożenia strategii adaptacji do zmian klimatu. Obecnie tego typu projekt jest wdrażany w Warszawie. Z jakim skutkiem? Instytut na rzecz Ekorozwoju wspólnie z miastem stołecznym Warszawa, Unią Metropolii Polskich oraz Verband Region Stuttgart we wrześniu 2014 r. rozpoczął pięcioletni projekt ADAPTCITY. Jego efektem będzie przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy.(...)
»

Gospodarka odpadami &#821(...)

Składowanie, zbieranie, magazynowanie Wiele czynności związanych ze składowaniem, zbieraniem oraz magazynowaniem odpadów z technicznego punktu widzenia jest do siebie bardzo podobnych lub nawet wręcz identycznych. To samo postępowanie może być w jednym przypadku magazynowaniem, a w innym składowaniem. Podobnie zbieranie odpadów jest często utożsamiane z magazynowaniem. Podobieństwa między znaczeniami składowania, zbierania i magazynowania powodują, że niejednokrotnie poj(...)
»