Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wielkopolska przeciw nowy(...)

Społeczeństwo województwa wielkopolskiego od lat wyraża zdecydowany sprzeciw wobec uruchomienia kolejnych miejsc powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego. Stanowisko to podzielił Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Możliwość powrotu do koncepcji eksploatacji tych złóż opisywana była już w „Przeglądzie Komunalnym”. Zdecydowany sprzeciw wobec planów eksploatacji złóż „Rowu Poznańskiego” (gminy Mosina, Czempiń, Krzywiń, Gostyń)1, 2 wspierany był pr(...)
»

Najczęstsze błędy w SIWZ(...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) to podstawowy dokument, jaki zamawiający sporządza przy większości procedur przetargowych. Choć ustawa określa minimalną treść, jaką ma zawierać, praktyka pokazuje, że zamawiający mimo to popełniają błędy przy jego tworzeniu. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), „wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunk&oacut(...)
»