Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

6 GW – potencjał morskiej(...)

Dzięki inwestycjom w rozwój morskich farm wiatrowych mamy szansę na pobudzenie wzrostu gospodarczego i rozwój branży OZE. Eksperci szacują, że wybudowanie planowanych 6 GW wymagać będzie inwestycji na poziomie 70 mld zł. Warto pamiętać, że ogromna część z tej kwoty może pozostać w Polsce. Od dawna wiadomo, że offshore na Bałtyku ma duży potencjał. Przeprowadzane we wcześniejszych latach analizy wskazywały jednak na nieco mniejsze liczby, dlatego dostępne od kilku dni wyliczenia McKi(...)
»

Konferencja w Słubicach(...)

1 stycznia 2002 r. wchodzą w życie dwie nowe ustawy: o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DzU Nr 63 poz. 638) oraz o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (DzU Nr 63 poz. 639). Dodatkowo zostały uchwalone kolejne dwie ustawy: prawo ochrony środowiska oraz ustawa o odpadach. Przepisy w nich zawarte są zgodne z wymogami Unii Europejskiej. (...)
»