Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Koszt rewolucji śmieciowe(...)

Wprowadzenie ustawy „czystościowej” diametralnie zmieniło rynek gospodarki odpadami w Polsce. Na tej scenie głównymi aktorami stały się gminy. Wszelkie zmiany natomiast mogą mieć dwojakie następstwa: pozytywne i negatywne. Od znowelizowanej ustawy oczekuje się jednak tylko efektów pozytywnych, czyli m.in. pełnego uporządkowania problemu „śmieciowego”, co ma się przekładać przede wszystkim na poprawę stanu środowiska. W praktyce można spodziewać się czystszych lasów (...)
»

Drzewa mniej znane(...)

Spośród ok. 40 znanych gatunków świerków świerk Brewera (Picea breweriana) to jeden z najpiękniejszych. Tymczasem u nas w kraju jest unikatem, spotykanym zaledwie w kilku obiektach dendrologicznych. W innych krajach europejskich oraz w swojej amerykańskiej ojczyźnie również rzadko się go uprawia. Najwyższy czas zintensyfikować produkcję tego drzewa, w pełni wytrzymałego na mrozy do minus 30°C. Świerk Brewera w stanie naturalnym występuje na(...)
»