Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Uwagi do założeń zmian pr(...)

Jak wynika z dotychczasowych rozważań nad rozwiązaniami stanowiącymi podstawę prawną ochrony terenów zieleni, są one dalekie od doskonałości. Dlatego też jako właściwe należy ocenić podjęcie prac nad uporządkowaniem prawa(...)
»

Technologie odzysku ofero(...)

Powstaniu firmy EQUIPO przyświecała m.in. idea stworzenia na polskim rynku przedsiębiorstwa, które poprzez rzetelny dobór zagranicznych partnerów stanie się marką dostarczającą poszczególne elementy/rozwiązania ciągów technologicznych oraz kompleksowe rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych. W tym celu prześledziliśmy wszystkie procesy, jakim są poddawane odpady, w wyniku czego zyskaliśmy wiedzę na temat potrzeb naszych Klientów. Pragnęliśmy stać się firmą, która pr(...)
»