Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Krajowy system zbiórki i (...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2005 Rozwój techniki i technologii powoduje powstawanie w coraz krótszym czasie nowych generacji urządzeń, a w konsekwencji znacznych ilości odpadów. Obecnie kraje UE generują 5-6 mln ton odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego rocznie. Znaczna ich część trafia do strumienia odpadów komunalnych i jest deponowana na składowiskach lub unieszkodliwiana w spalarniach. W Polsce zbiórka zużytych urzą(...)
»

Od redaktora(...)

Powoli wszystkim udziela się atmosfera świąt Bożego Narodzenia. W centrach handlowych można zaobserwować tłumy ludzi, poszukujących upominków dla swych bliskich. Sklepowe półki, uginające się od przeróżnych towarów, szybko pustoszeją. Konsumpcjonizm kwitnie. Warto jednak w tym przedświątecznym czasie zastanowić się nad trafnością i ilością dokonywanych zakupów. Abstrahując od nietrafionych prezentów znalezionych pod zielonym drzewkiem (zawsze można przecież oddać je do sklepu albo podarować k(...)
»