Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Będą zmiany(...)

Nowy rok, nowe szczęście. Chociaż pewnie można by napisać nowa kadencja władz samorządowych to nowe szczęście albo jego brak. Jakby na to nie patrzeć, krajobraz zmienił się. I nadal zmieniać się będzie sytuacja naszych przedsiębiorstw wodociągowych, zwłaszcza z uwagi na braki w kasach gmin. Ponadto zakłady wod-kan są, być może już ostatnim, aktywem do spieniężenia przez gminy w celu podreperowania budżetów. Spróbujmy więc pomyśleć o tym, jak może wyglądać nasza branża w związku z takim proces(...)
»

Zielone zamówienie public(...)

Zielone zamówienia publiczne (ang. green public procurement – GPP) oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych). Poszukują również rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ wyrobów lub usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a przez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych.  (...)
»