Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

System skrojony na miarę?(...)

„Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”. Te słowa Juliusza Słowackiego z poematu „Beniowski” przychodzą na myśl, kiedy usiłuje się ogarnąć i określić cel, jaki przyświeca gminom, które poszukują odpowiednich narzędzi informatycznych dla realizacji nowych zadań związanych z gospodarką odpadami. Być może trudno już dziś sprecyzować wymagania odnośnie oprogramowania, ale – parafrazując słowa poety – chodzi o to, aby elas(...)
»

Budowa koła zamachowego(...)

Zenon Świgoń Budowa koła zamachowego dla rozwoju i ochrony ekologicznej Noteci na razie przypomina puzzle. Istnieje jednak dobra wola układaczy i oby było wystarczająco dużo wyobraźni i rzeczywistej chęci, aby to koło ruszyło. Prócz ustaw o zasadniczym znaczeniu dla przyrody, takich jak prawo ochrony środowiska, o odpadach i o wodzie i ściekach, Sejm RP uchwalił również Program Odra 2006. Oczywiście ustawa i sam program są wyłącznie ogólnymi wytycznymi określającymi (...)
»