Europejskie normy – polskie problemy

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2010-9
  DRUKUJ

Traktat akcesyjny został podpisany przez Polskę podczas szczytu Unii Europejskiej w Atenach 16 kwietnia 2003 r. Akt ten określa warunki przystąpienia Polski (i dziesięciu innych państw) do europejskiej wspólnoty i jest umową międzynarodową. Integralną częścią traktatu są zapisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Obejmują one jakość powietrza, gospodarkę odpadami, jakość wody, kontrolę zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo jądrowe i ochronę przed promieniowaniem. Strony postanowiły zgodnie: Unia pomoże finansowo, Polska uporządkuje wieloletnie zaniedbania.
W celu spełnienia wymagań Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska Polska podjęła ogromny wysiłek organizacyjny i inwestycyjny. Do końca 2002 r. dokonano m.in. transpozycji do polskiego prawa wszystkich dyrektyw u [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus