Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

O chemii w Karkonoszach (...)

  Organizowane na przełomie września i października seminaria poświęcone chemicznym procesom oczyszczania ścieków to już utarta tradycja. W tym roku kolejna edycja tej inicjatywy odbyła się w Karpaczu, a uczestnicy – oprócz wysłuchania referatów – mogli także zapoznać się z obiektami gospodarki wodno-ściekowej w Jeleniej Górze oraz Bogatyni. Seminarium zostało podzielone na kilka sesji tematycznych, w ramach których por(...)
»

Nowe prawo, nowe obowiązk(...)

Aby selektywnie zebrać i przetworzyć odpady, potrzebna jest motywacja ideowa i finansowa. Tam, gdzie brakuje świadomości ekologicznej społeczeństwa i przedsiębiorców, niezbędne są bodźce ekonomiczne. W niektórych krajach selektywna zbiórka odpadów osiągnęła bardzo wysoki poziom już 20 lat temu. Podział geograficzny nie do końca jednak odpowiadał zamożności społeczeństw. Wzorem były oczywiście państwa skandynawskie i Szwajcaria, ale z drugie(...)
»