Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pakt Amsterdamski(...)

Ministrowie odpowiedzialni za kwestie miejskie, przy udziale instytucji europejskich oraz miast, zatwierdzili Pakt Amsterdamski, ustanawiający program rozwoju miast, zwany Agendą Miejską Unii Europejskiej. Celem jest włączenie „wymiaru miejskiego” do polityk unijnych, zwiększenie zaangażowania miast w procesy decyzyjne UE, a w rezultacie zapewnienie ich lepszego dostępu do funduszy europejskich. Są też nowe rozwiązania organizacyjne, m.in. fundusze na działania(...)
»

Od redakcji(...)

Gminy skarżą się, że mają za mało środków na finansowanie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Z kolei recyklerzy też chcieliby (i pewnie słusznie) otrzymywać pieniądze z tej samej puli, co gminy. Ponieważ gazeta dociera do obu grup, staramy się przedstawiać na łamach „Recyklingu” punkt widzenia wszystkich zainteresowanych. W tym wydaniu publikujemy tekst, w którym spółki komunalne i gminy odnajdą podpowiedź, jak wykorzystać pieniądze z opłat produktowych, które przekazuj(...)
»