Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Środki odwoławcze po nowe(...)

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Wykonawców na pewno ucieszy informacja, że od 24 października 2008 r. mogą składać odwołanie również w przypadku zamówień poniżej progów unijnych. Jednak z(...)
»

Od redaktora(...)

Koniec roku to początek rozpoczynania w wielu przedsiębiorstwach procedur związanych ze stanowieniem taryf. Klasycy od ekonomii w grobach się na pewno przewracają, bo oto w XXI wieku budżet przedsiębiorstwa najpierw weryfikuje wójt, a potem uchwalają radni. Nic dziwnego, że namaszczona przepisami ustawy procedura weryfikacji wiosną tego roku doczekała się interpelacji. Poselskiej. Zapytano w niej m.in. o to, czy „weryfikacja” pozwala wójtowi „wiążąco” ingerować w treść wn(...)
»