Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Tylko wizja zmienia świat(...)

Z prof. dr. hab. Jerzym Hausnerem rozmawia Kalina Olejniczak. Spotykamy się na Forum Rozwoju Miast – konferencji, podczas której mówi się o ich nowym kształcie. Jak w tym kontekście mieści się gospodarka obiegu zamkniętego i jak ma się ona do często przez Pana przywoływanej koncepcji gospodarki okrężnej? Jeśli mówimy o nowym podejściu do rozwoju miast, to należy podkreślić, że w ostatnich dekadach miasta rozwijały się głównie przez absorbo(...)
»

Zagospodarowanie odpadów (...)

Odpadami powstającymi w zakładach kamieniarskich przy obróbce kamienia są niewykorzystane kawałki kamienia i szlamy. Odpady te niechętnie były przyjmowane na składowiska odpadów komunalnych czy do wypełniania wyrobisk. Główną przyczyną były tu uwarunkowania prawne oraz duże uwodnienie szlamów z obróbki. Aktualnie w związku z wydanym rozporządzeniem dotyczącym odzysku tego rodzaju odpadów poza instalacjami i urządzeniami powinien zniknąć problem zagospodarowania tych odpadów. Z ko(...)
»