Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

W dobie globalizacji(...)

Jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych, współczesny świat jest obecnie bardziej miejski niż wiejski. Co więcej, ta zależność będzie się w ciągu najbliższych lat istotnie nasilać. Zamieszkująca tereny miejskie i ciągle zwiększająca się liczba ludności, często o zupełnie odmiennych poglądach, potrzebach i aspiracjach, powoduje, iż miasta muszą odnajdywać się w nowych warunkach. Globalizacja, wbrew wielu mylnym przekonaniom, nie jest procesem nowym. Nig(...)
»

Od redaktora(...)

Wracamy do tematu związanego z planami bezpieczeństwa wodnego, ponieważ to zagadnienie na czasie, a czasy mamy trudne… Plany bezpieczeństwa wody (PBW) opierają się na platformie, której podstawą jest zarządzanie ryzykiem przy dostarczaniu wody pitnej mieszkańcom. Zaopatrzenie w wodę pozostaje pod stałą kontrolą na każdym etapie – od źródła po kran. Konsument musi mieć pewność, że może odkręcić kurek i bezpiecznie napić się smacznej, zdrowej wody o dobrej jakości. Potrzebę (...)
»