Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Finansowe rozterki inwest(...)

Jedną z głównych barier rozwoju produkcji biopaliw w Polsce jest problem z pozyskaniem kapitału na rozpoczęcie inwestycji. Ta istotna kwestia od dłuższego już czasu znajduje się w sferze zainteresowania Krajowej Izby Biopaliw. Niestety, na kłopoty ze zgromadzeniem odpowiedniego kapitału nakłada się wiele czynników. Pierwszym z nich jest, zauważalne jeszcze nie tak dawno, ograniczone zainteresowanie ze strony banków udzielaniem kredytów na rozbudowę sektora biopaliwowego. Niejasne rozwiązanie(...)
»

Belgia i jej tereny ziele(...)

Silna defragmentacja krajobrazu, spowodowana industrializacją, wywołuje poczucie chaosu w przestrzeni Belgii. Tak wielki błąd w planowaniu przestrzennym stanowi problem dla współczesnych twórców krajobrazu, gdyż zagospodarowany i zdewastowany obszar trudno zmodyfikować. Obecnie w Belgii wiele czasu i uwagi poświęca się poszukiwaniom rozwiązań zapewniających zrównoważony rozwój gospodarki przestrzennej i naprawę tego, co zniszczone. Obszar Belgii odpowiada powierzchn(...)
»