Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Wydarzenia dające nadziej(...)

Rodzi się pytanie, czy nowe podejście do energetyki zakłada dalszy rozwój plantacji roślin energetycznych? Dwa ostatnie miesiące 2015 r. obfitowały w wydarzenia, które z punktu widzenia rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) mogą zainicjować nowe otwarcie i ukształtować kierunki rozwoju w tym sektorze. Powołanie nowego rządu i Ministerstwa Energii, szczyt klimatyczny COP 21 w Paryżu oraz publikacja raportu REMap 2030 „Perspektywy rozwoju energii odnawialnej (...)
»

Co może przerwać chocholi(...)

26 czerwca br. Sejm RP ponownie zajmował się sprawą tzw. „biopaliw”. Podczas obrad wysłuchaliśmy sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrywania projektów ustaw, związanych z programem rządowym „Przedsiębiorczość – Rozwój – Praca” dotyczącego rządowego projektu ustawy o biokomponentach, stosowanych w paliwach i biopaliwach ciekłych oraz o poselskim projekcie ustawy o organizacji rynku biopaliw ciekłych, a także biokomponentów do ich produkcji. (...)
»