Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przykłady rewitalizacji w(...)

Będzin: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta Będzin leży w województwie śląskim i liczy ponad 58,6 tys. mieszkańców. Na początku XX w. miasto stanowiło ważny ośrodek handlowy w regionie, a później, podczas rozkwitu przemysłu górniczego i przemysłowego, straciło na znaczeniu z powodu szybszego rozwoju sąsiednich miast. Już po wojnie nastąpiła degradacja substancji zabytkowej, a w latach 70. modernizacja struktury miejskiej doprowadziła do drastycznych zmian(...)
»

Gdański System Odwodnieni(...)

Zróżnicowany układ wysokościowy, intensywna rozbudowa miasta na górnym tarasie oraz brak zbiorników retencyjnych to główne przyczyny zalewania ulic i lokalnych podtopień, z którymi w przypadku wystąpienia intensywnych opadów deszczu boryka się Gdańsk. Systematycznie rozbudowywany system odwodnieniowy ma poprawić tę sytuację. Gdańsk leży na wysoczyźnie morenowej (najwyższy taras to 140 m n.p.m.), która schodzi w kierunku dolnego(...)
»