Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Perz wydłużony kępowy źró(...)

  W związku z wzrastającym zapotrzebowaniem na energię i jej niedoborem w kraju, a także rosnącymi oraz niestabilnymi cenami paliw poszukuje się nowych rozwiązań. Mają one prowadzić do wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł w energetyce i ciepłownictwie.   Biomasa roślin fitoenergetycznych w czasie spalania emituje mniej dwutlenku siarki (SO2) niż węgiel kamienny, a bilans emisji dwutlenku węgla jest zerowy, ponieważ (...)
»

Elektroenergetyka w Europ(...)

Sektory elektroenergetyczne w krajach Europy Centralnej i Wschodniej (ECiW) charakteryzują się różną strukturą produkcji energii, mocą zainstalowaną, bilansem wymiany energii z zagranicą itp. Wszystkie te kraje dążą do restrukturyzacji, prywatyzacji i liberalizacji sektora energetycznego, podniesienia bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacji źródeł energii. Rosja posiada ok. 216 GWe zainstalowa(...)
»