Usuwanie boru z roztworów wodnych

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2010-6
  DRUKUJ

Bor jest pierwiastkiem występującym we wszystkich komponentach środowiska – od atmosfery przez biosferę, hydrosferę po litosferę. Jest mikroelementem mającym istotny wpływ na rozwój roślin i zwierząt, jednak w zbyt wysokich stężeniach może negatywnie oddziaływać na zdrowie zwierząt i ludzi.

W związku z tym faktem, w ostatnich latach zwrócono szczególną uwagę na problem zanieczyszczenia związkami boru i rozpoczęto poszukiwania sposobów usuwania tego pierwiastka z wód. W literaturze zarówno krajowej, jak i zagranicznej szeroko są opisywane metody usuwania boru, takie jak wymiana jonowa z wykorzystaniem żywic jonowymiennych, odwrócona osmoza w warunkach wysokiego pH, adsorpcja z wykorzystaniem klinoptylolitu, węgla brunatnego lub odpadowego popiołu ze spalania węgla j [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus