Wszystkie artykuły w kategorii: "Zaopatrzenie w wodę"


  1. Usuwanie boru z roztworów wodnych Czytaj

     Iwona Pasiecznik

     Michał Mańczak

     Włodzimierz Szczepaniak


Polecane artykuły:

Funkcjonowanie ZSEE w Pol(...)

Od 1 lipca 2006 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz bazę danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie, w których gromadzi dane o funkcjonowaniu rynku. Na podstawie tych danych corocznie do 30 czerwca następnego roku przez głównego inspektora ochrony środowiska (GIOŚ) opracowywany jest raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem ele(...)
»

Zasypani butelkami(...)

Oddziałując na środowisko na niemal każdej płaszczyźnie swej działalności, firmy chemiczne ponoszą szczególną odpowiedzialność za jego stan. Z uwagi na to 13 firm skupionych w Programie „Odpowiedzialność i Troska” wraz ze Starostwem Powiatowym w Koninie przeprowadziło w swoich regionach VII edycję akcji „Drzewko za butelkę” pod patronatem ministra środowiska i ministra edukacji narodowej. W ekoedukacyjnej akcji „Drzewko za butelkę” uczniowi(...)
»