Wszystkie artykuły w kategorii: "Zaopatrzenie w wodę"


  1. Usuwanie boru z roztworów wodnych Czytaj

     Iwona Pasiecznik

     Michał Mańczak

     Włodzimierz Szczepaniak


Polecane artykuły:

Energetyka odnawialna i k(...)

Niniejszy artykuł stanowi próbę jedynie skatalogowania podstawowych zmian ustawy Prawo energetyczne1 (uPe) w zakresie funkcjonujących systemów wsparcia zarówno źródeł odnawialnych, jak i kogeneracyjnych. Przyjmowane w ramach obecnej nowelizacji uPe zmiany mają na celu dalsze zwiększanie ilości inwestycji w tego rodzaju źródła z jednoczesnym dodatkowym wskazaniem obszarów zainteresowania państwa określonymi rodzajami technologii wytwarz(...)
»

Czas dynamicznych zmian(...)

Głównym celem raportu pt. „Funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce” jest odzwierciedlenie w jak największym stopniu struktury branży. Obszerne opracowanie powstało na bazie ankiet wysyłanych do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i pozyskanych na tej podstawie cennych danych. Przygotowany cykl raportów, a w szczególności prowadzone prace analityczne i redakcyjne – od gromadzenia i analizy danych po pracę nad warstwą tekstową i gra(...)
»