Przydomowe oczyszczalnie ścieków – mity i fakty

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2010-6
  DRUKUJ

Dopiero od niedawna ludzkość uświadamia sobie, jak wielkim darem jest środowisko naturalne. Jeden z najbardziej newralgicznych problemów współczesnej cywilizacji to kwestia wody w ujęciu kompleksowym – od źródła do oczyszczalni ścieków.

Wody czystej, pitnej, koniecznej do życia jest coraz mniej, a jej znaczenie, nie tylko strategiczne, wzrasta tym bardziej, im częściej jej brakuje. Polska należy do krajów o małych zasobach wodnych. Średni roczny odpływ wód powierzchniowych (jeziora, rzeki), łącznie z dopływami z zagranicy, w latach 1951-2000 wyniósł 62,4 km3, w tym z obszaru Polski 54 km3. W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to roczny zasób wód ok. 1,6 dam3 (dam3 = dekametr sześcienny = 10 m × 10 [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus