Wszystkie artykuły w kategorii: "Kanalizacja"

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

Bomba ekologiczna Zbiornik odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini (woj. małopolskie), zaliczony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do tzw. bomb ekologicznych, zostanie zrekultywowany. Największym problemem, stwarzającym zagrożenie dla środowiska, są zawarte w nim odpady stałe pochodzące z produkcji tlenku glinu, które umieszczono w znajdującej się w dnie kamieniołomu strefie źród(...)
»

Od redakcji(...)

Gminy skarżą się, że mają za mało środków na finansowanie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Z kolei recyklerzy też chcieliby (i pewnie słusznie) otrzymywać pieniądze z tej samej puli, co gminy. Ponieważ gazeta dociera do obu grup, staramy się przedstawiać na łamach „Recyklingu” punkt widzenia wszystkich zainteresowanych. W tym wydaniu publikujemy tekst, w którym spółki komunalne i gminy odnajdą podpowiedź, jak wykorzystać pieniądze z opłat produktowych, które przekazuj(...)
»