Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czas dyskusji(...)

Minione tygodnie przyniosły tak wiele ważnych zdarzeń, że trudno wybrać do skomentowania to jedno najważniejsze. Które z nich najbardziej poruszyły branżę? Zapewne kluczowe znaczenie dla branży ma opublikowanie w drugiej dekadzie kwietnia przez Ministerstwo Środowiska nowego projektu rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Mimo że jego podstawowe założenia nie uległy w minionych miesiącach zasadniczym zmianom(...)
»

Jak likwidować odory?(...)

W Polsce problem zapachowej uciążliwości obiektów komunalnych i przemysłowych nie jest jeszcze unormowany pod względem prawnym i metodycznym, mimo iż Ministerstwo Środowiska nie szczędziło wysiłków, by wprowadzić w życie odpowiednie przepisy. Brak polskich norm w zakresie metod oceny intensywności odorów i przepisów określających ich oddziaływanie na środowisko uniemożliwia zarówno nakazywanie ograniczania emisji odorów, jak i egzekwowanie nakazów przez organy ochrony środowiska. Obec(...)
»