Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Inwestujemy i dbamy o śro(...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (PGK) w Słupsku, które realizuje głównie zadania związane z kompleksowym zagospodarowaniem odpadów tylko w I kwartale 2016 r. zwiększyło ponad dwuipółkrotnie ilość wysortowanych surowców. Sukces ten zawdzięcza m.in. ostatnim inwestycjom polegającym na budowie nowej kompostowni i rozbudowie sortowni odpadów. – Głównym cele(...)
»

Drobnoustroje w otoczeniu(...)

W celu stwierdzenia stopnia zanieczyszczenia powietrza i ścieków na terenach oczyszczalni i kompostowni odpadów przeprowadza się rutynowe badania mikrobiologiczne i mikologiczne. Poniżej przedstawiono charakterystykę badanych mikroorganizmów. Bakterie psychrofilne i mezofilne W skład bakterii występujących w powietrzu wchodzą różne rodzaje i gatunki tych mikroorganizmów. Biorąc pod uwagę ich wymagania temperaturowe, dzielimy je na mezofilne i psychrofilne. Optimum wzro(...)
»