Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Internet w planowaniu prz(...)

Michał Dudziński, Konrad Matuszewski Rozwój Internetu przyczynił się do popularyzacji i łatwego dostępu do informacji. Początkowo udostępniane przez sieć komputerową dokumenty miały bardzo prostą formę zdjęć, tekstów czy zwykłych tabel. Dzisiaj istnieje możliwość publikacji znacznie ciekawszych, w pełni interaktywnych opracowań - w tym również map. Udostępnienie ma(...)
»

Rachunek sumienia(...)

Kolejny sezon grzewczy już w pełni. Czy nadal, mimo wdrożenia tzw. rewolucji śmieciowej, w gospodarstwach domowych wykorzystywany jest opał nie do końca pozyskany legalnie? Ujemną stroną procesu spalania jest zanieczyszczenie środowiska związkami chemicznymi, które wraz z dymem przedostają się do atmosfery. Gaz ziemny, olej opałowy, drewno lub węgiel kamienny są najczęściej stosowanym w gospodarstwach domowychopałem. Należą one do tzw. grupy paliw legalnych, dopuszc(...)
»