Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sprzątanie Świata 2010 – (...)

  Fundacja Nasza Ziemia już od 1994 r. inspiruje gminy, szkoły oraz różnego typu organizacje i osoby indywidualne do uczestnictwa w „Sprzątaniu świata”, które jest dziś najbardziej rozpoznawalną inicjatywą ekologiczną w Polsce. „Sprzątanie Świata” to nie tylko zbieranie odpadów, ale przede wszystkim trwające przez cały rok, szeroko zakrojone działania edukacyjno-informacyjne, których kulminacyjnym punktem jest wrześniowy weeke(...)
»

Działania w ramach „Konst(...)

Tradycyjnie na początku grudnia 2017 r. w Warszawie obradowało Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-programowy, podsumowujący prace organów Izby w 2017 r. i wyznaczający cele i zadania na rok 2018. Zgromadzenie przyjęło sprawozdania Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej, udzielając jej członkom absolutorium. Podziękowano również członkom Rady: Jean-Michelowi Kalecie, Tadeuszowi Książkowi i Piotrowi Przygońskiemu, (...)
»