Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przekazywanie urządzeń wo(...)

Prawne aspekty przekazywania przez odbiorców usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym nadal budzą istotne wątpliwości. Kwestia ta pozostaje również ważnym i praktycznym aspektem codziennego funkcjonowania firm z tego sektora. Zagadnień tych nie uregulowała wystarczająco Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków weszła (...)
»

Materiały budowlane w gos(...)

Nowa koncepcja gospodarcza Unii Europejskiej określana mianem gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy) jest koncepcją, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać cały czas w obiegu gospodarczym. Oznacza to, że produkty powinny być tak projektowane i produkowane, aby minimalizować wytwarzanie odpadów oraz poszukiwać alternatyw dla ich ponownego zagospodarowania (nie utylizacji) jako surowców wtórnych. Gospodarka o obiegu za(...)
»