Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

(Bez)błędne zarządzanie ś(...)

Źle sporządzony wykaz wymagań prawnych, rzadkie przeprowadzanie oceny zgodności, niepoprawna ocena aspektów środowiskowych oraz nieuwzględnienie wszystkich potencjalnych skutków sytuacji awaryjnych to tylko niektóre błędy identyfikowane podczas audytów środowiskowych. Systemy zarządzania środowiskowego, zarówno sformalizowane (np. wg normy ISO 14001 lub Rozporządzenia EMAS), jak też niesformalizowane, przygotowywane na potrzeby organizacji p(...)
»

Dmuchawy i odkurzacze w j(...)

Prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenach zieleni wykonywane są przez cały rok. Ogólnie opiekę nad tymi obszarami można podzielić na okres wiosenno-letni, jesienny oraz zimowy. Okres jesienny to czas wykonywania przedzimowych porządków, związanych z usuwaniem opadłych liści, szyszek, żołędzi i innych obumarłych części roślinnych. Jest to konieczne nie tylko z powodów estetycznych, ale także, a może przede ws(...)
»