Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Krążek, złoty krążek&#823(...)

Od dawna wiadomo, że aby impreza targowa zyskała własny charakter i przyciągała wystawców oraz zwiedzających, nie może opierać się tylko na prezentacji oferowanych produktów i usług. Targom powinny towarzyszyć konferencje, debaty i oczywiście konkursy. Wiedzą o tym także Międzynarodowe Targi Poznańskie. Już od lat Targom POLEKO towarzyszą konkursy o Złoty Medal MTP, o nagrody ministra środowiska i prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Innego rodzaju (...)
»

Makulatura – odpad (...)

Przedstawiony w lipcowo-sierpniowym wydaniu miesięcznika „Recykling” artykuł pt. „Makulatura – odpad czy surowiec?”, w którym zawarto dwa skrajne stanowiska w tej sprawie, świetnie odzwierciedla dyskusję, która toczy się również na poziomie Unii Europejskiej w związku z planowaną nowelizacją tzw. dyrektywy ramowej o odpadach (75/442/EWG). W potocznym rozumieniu „makulatura” oznacza wszelkie odpady powstałe z wyrobów wytworzonych z papieru(...)
»