Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zbiórka i przetwarzanie Z(...)

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym formalnie weszła w życie 21 października 2005 r., jednak za jej realny start można przyjąć datę 1 października br. Do tego czasu wszyscy wprowadzający sprzęt zobowiązani byli zorganizować sieć zbierania zużytego sprzętu oraz zarejestrować się w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Obowiązek rejestracji dotyczy też prowadzących działalność w zakresiezbierania, przetwarzania, odzysku i recyklingu sprzętu. Dodatkowo do 30(...)
»

Systemy monitoringu i ste(...)

Paweł Licznar Janusz Łomotowski Opady atmosferyczne są zjawiskiem nieciągłym i zmiennym zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. W dużych miastach obserwuje się wpływ nierównomierności i nieciągłości deszczu oraz zróżnicowania współczynnika spływu, który jest związany ze stanem pokrycia powierzchni terenu (głównie ze współczynnikiem uszczelnienia powierzchni), na napełnienie kanałów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w czasie trwania opadów. Większość dużych aglom(...)
»