Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Jakość wody do spożycia -(...)

Jakość wody do spożycia - aspekty prawne Nowe rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wypełniło istniejącą "lukę prawną". Była ona kłopotliwa od 18 sierpnia 2006 r., czyli od daty utraty mocy obowiązującej poprzedniego rozporządzenia w tym przedmiocie, tj. rozporządzenia z 19 listopada 2002 r. Na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektóry(...)
»

Fantazja u podstaw postęp(...)

Gospodarka o obiegu zamkniętym, eliminacja odpadów z naszego życia. Pełne, materiałowe wykorzystanie wszystkiego, co pozostaje z konsumpcji, produkcji lub działalności usługowej. Czy to możliwe? To całkowicie nowy trend w gospodarce odpadami i pojmowaniu filozofii życia. Czy społeczeństwo do tego dojrzało? Kiedy gospodarki krajów europejskich przestawią się na masowe przygotowywanie do ponownego użycia dóbr/urządzeń technicznych, które dotychczas są zamienia(...)
»