Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Nie być w ogonie(...)

Technologia wodoru i ogniw paliwowych staje się przedmiotem wzrastającego zainteresowania ze strony mediów chętnie odnotowujących coraz nowsze osiągnięcia techniki. Coraz częściej pojawiają się w prasie krajowej informacje opisujące zasady działania ogniw paliwowych i możliwości ich zastosowań. Informacje te mają jednak charakter ciekawostek, tymczasem technologia produkcji, magazynowania, transportu i zastosowania wodoru w ogniwach paliwowych rozwija się na świecie w szybkim tempie. Każdy et(...)
»

Logistyczny system gospod(...)

Świadomość proekologiczna mieszkańców Polski jest coraz większa. Problem odpadów komunalnych stał się na tyle uciążliwy, że nikogo nie trzeba przekonywać, iż wymaga on dobrego rozwiązania. Obowiązujące przepisy prawne wymuszają działania, których celem jest zorganizowanie gospodarki odpadami komunalnymi i wskazują nie tylko, kto ma to robić, ale także, co należy robić. Realizacja tego obowiązku przyjmuje różną postać. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych prowadzona jest w kont(...)
»