Wszystkie artykuły w kategorii: "Pomniki techniki"

Polecane artykuły:

Jak optymalnie wybrać kom(...)

W kwietniowym wydaniu PK opisane zostały ekonomiczne i ekologiczne aspekty wykorzystania kompaktorów. Nawiązując do tego, w bieżącym artykule przedstawione zostaną parametry maszyn do zagęszczania odpadów z uwzględnieniem sposobu ich wykonania oraz korzyści wynikających z zastosowanych rozwiązań. Przede wszystkim należy określić, co decyduje o jakości pracy kompaktora i jaki ma to wpływ na zagęszczane odpady. Bezpośrednim czynnikiem wpływającym na wybór odpowiedniej maszyny jest klasa(...)
»

Petycja - narzędzie kontr(...)

Ludwik Węgrzyn,prezes Związku Powiatów Polskich, starosta boheńskiPolskie formy informowania władzy publicznej o niezadowoleniu obywateli czy też grup społecznych lub zawodowych, przybierające co jakiś czas formę strajku bądź blokady ulic czy też układów komunikacyjnych lub placówek użyteczności publicznej, są ich najbardziej drastyczną formą. Zamieszki, protesty czy manifestacje uzewnętrzniające niezadowolenie są tak stare, jak stare jest zorganizowane w formie państw życie s(...)
»