Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

Niepożądane praktyki(...)

W związku z licznymi przypadkami pomijania procesów odzysku zmieszanych odpadów komunalnych przed ich kierowaniem na składowiska odpadów przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskiej Izbie Gospodarki Odpadami (PIGO) wystosowali pismo do ministra środowiska. Ich zdaniem, stosowanie takich praktyk może znacząco utrudnić osiągnięcie założonych celów w zakresie redukcji składowania odpadów, ponownego wykorzystania i recyklingu możliwie największych ilości frakcji materiałowych, zawartych w odpadach(...)
»

Współcześni herosi(...)

Co ma wspólnego mitologiczny bohater z Dyrektorem Roku Zakładu Oczyszczania Miasta? Mogłoby się wydawać, że niewiele. A jednak… Herakles, bo o nim mowa, jeden z herosów mitologii greckiej, odznaczał się nie tylko wielką siłą, męstwem i umiejętnością wygrywania bojów. Zasłynął także dwunastoma pracami, jakie miał wykonać dla Eurysteusa. Piątą z nich stanowiło sprzątanie stajni Augiasza. Oczyszczenie jej w ciągu jednego dnia wydawało się niemożliwe, ale Herakles wyka(...)
»