Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

Sposób na monitoring drze(...)

W zapobieganiu zagrożeniom powodowanym przez wywracające i łamiące się drzewa ważne znaczenie ma bieżąca ocena kondycji i wytrzymałości mechanicznej drzew z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa. W praktyce do rutynowej kontroli drzew miejskich stosuje się metody wizualne. Pierwsze metody oceny drzew miejskich powstały w latach 70. w Niemczech i w USA. Powstałe metody wizualne można sklasyfikować wg trzech grup. Są to: metody oceny statyk(...)
»

Spółki o wyjątkowym statu(...)

Po rocznej przerwie ukazał się kolejny projekt zmian do ustawy Prawo wodne. Zmiany te dotyczą również spółek wodnych, a sprowadzają się do uznania ich za podmioty uprawnione do prowadzenia działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Działalnością tą, zgodnie z obecną ustawą, spółki wodne nie powinny się zajmować (art. 164 ust. 3), a ustawodawca wyjątkowo przedłużył ich działalność na okres jednego roku. Można sądzić, że okres ten był wystarczający, (...)
»