Wszystkie artykuły w kategorii: "Informatyka"

Polecane artykuły:

Systemy informatyczne w g(...)

– wybór czy konieczność? Aktualny stan prawny dotyczący ochrony środowiska wymusza gromadzenie i operowanie ogromną ilością danych. Tendencje te są szczególnie dobrze widoczne w gospodarce odpadami. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach (DzU 2001, Nr 62 poz. 628), posiadacz odpadów zobowiązany jest do sporządzania kart ewidencji odpadów, kart przekazania odpadów oraz tworzenia zbiorczych zestawień. Poza obowiązkami wynikającymi bezpośrednio z powyższe(...)
»

Edukacja ekologiczna w Au(...)

Edukacja ekologiczna jest priorytetem instrukcyjnym, co oznacza, że zadania związane z edukacją i kształceniem nie mogą i nie powinny być wypełniane w ramach realizacji kilku programów, a raczej powinny być realizowane w ramach współpracy dydaktycznej części lub wszystkich celów instrukcyjnych. W 1985 r. opublikowano dekret konstytucyjny „Edukacja ekologiczna w szkołach” (wydano go później po r(...)
»