Wszystkie artykuły w kategorii: "Informatyka"

Polecane artykuły:

Co z tą demokracją?(...)

Do najnowszych osiągnięć z „życia samorządu terytorialnego”, które dotarły ostatnio do wiadomości publicz-nej, zaliczyłbym niewątpliwie pomysł MSWiA dotyczący konkursów na zastępców burmistrza oraz pomysł rodem – nie, wcale nie z piekła, ale z Poznania – dotyczący wprowadzenia opłat parkingowych na podwórkach kamienic komunalnych. Ten pierwszy, w oczywisty sposób wziął się z najnowszego trendu walki z korupcją. Walczą wszyscy i na wszystkich frontach, kombinując, co t(...)
»

Partnerstwo publiczno-pry(...)

Do tej pory na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym w Polsce wszczęto ponad 20 postępowań w zakresie wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza, z czego większość prowadzona była na podstawie uchylonej niedawno Ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU nr 19, poz. 101, ze zm.) i dotyczyła realizacji projektów realizowanych w formule „czystej” koncesji na usługi (tj. bez stosowania przepisów Ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. (...)
»