Wszystkie artykuły w kategorii: "Biblioteka wod-kan"

Polecane artykuły:

Galeria książek(...)

Kierunki rozwoju gospodarki odpadami w Polsce w aspekcie efektywności przyjętych rozwiązań Z. Grzymała, P. Jeżowski, G. Maśloch Warszawa 2011 ISBN 978-83-7378-597-7 Głównym celem opracowania było przybliżenie czytelnikowi podstawowych przepisów obowiązującego w Polsce prawa w zakresie gospodarki odpadami. Istotą publikacji było też określenie przyszłych kierunków zmian, charakteru rynku, jego dalszej transformacji oraz (...)
»

E10 – mission impossible(...)

Nic tak nie denerwuje jak opieszałość. No, może poza powolnością. A tej mamy aż nadto, jeśli spojrzymy na tempo nowelizacji krajowych ustaw regulujących funkcjonowanie sektora biopaliw, których głównym celem jest dostosowanie prawodawstwa polskiego do unijnych ram, jakimi są dyrektywy. Słowo „ramy” chyba najlepiej oddaje ich charakter, ponieważ w odróżnieniu od stosowanych wprost rozporządzeń mamy możliwość pewnego ich „dopasowania” do rzeczywistości panującej w danym kraju UE. I wszystko był(...)
»