Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Świadectwa charakterystyk(...)

Wreszcie, 25 lipca 2014 r., Sejm RP przyjął ustawę o charakterystyce energetycznej budynków, zastępującą uregulowania prawne dotychczas zawarte w art. 5 Prawa budowlanego. Jednak nie wprowadzono zasadniczych, oczekiwanych zmian. W dalszym ciągu nie ma sankcji za niewykonywanie zobowiązań ustawy w zakresie posiadania świadectwa ani nie wprowadzono klas energetycznych dla ocenianych budynków. Opracowanie świadectwa obowiązuje w przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku bądź lokalu, nie obowiązuje(...)
»

Standardy w selektywnej z(...)

Przyjęciu przepisów nowelizujących ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzających daleko idące zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi, określane jako „rewolucja śmieciowa”, nie towarzyszyło przeświadczenie o konieczności ustanowienia wspólnych dla całego kraju standar(...)
»