Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przekształcenia własności(...)

Ministerstwo Skarbu Państwa, realizując ustawowe zapisy dotyczące swojego nadzoru nad procesami przekształceń własnościowych w gospodarce komunalnej, w 2004 r. przeprowadziło największy do tej pory w Polsce Program Prywatyzacji Podmiotów Komunalnych (PPPK), współfinansowany przez Unię Europejską i MSP. Objął on 150 przedsiębiorstw z ponad 100 gmin – wśród nich znaczną grupę stanowiły przedsiębiorstwa świadczące usługi wodociągowo-kanalizacyjne. Przygotowanie pod kątem partn(...)
»