Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przychody z produkcji ene(...)

Sukces lub porażka koncepcji rozwoju elektrowni fotowoltaicznych w Polsce zależy głównie od poziomu przychodów z tytułu wytwarzania energii, a tym samym od tempa zwrotu inwestycji.  W związku z konsultowaniem długo oczekiwanej ustawy o odnawialnych źródłach energii, nadszedł właściwy moment na wskazanie różnic wynikających z obecnego i projektowanego systemu prawnego. Obowiązujący system prawny Obowiązują(...)
»

Zrównoważony rozwój a rel(...)

Perspektywy rozwoju firmy powiązane są niewątpliwie z ideą zrównoważonego rozwoju, której praktyczną implementacją w gospodarce jest koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzieje się tak również na współczesnym rynku kapitałowym, który jest miejscem stałej rywalizacji. Niezwykle pomocne w tym wyścigu są relacje inwestorskie. W ostatnich latach ten zakres aktywności spółki stał się ważnym elementem procesu komunikacji podmiotu(...)
»