Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Połączeni Wisłoką (...)

  Zakończenie „Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” było przyczynkiem dla zorganizowania Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Działania kształtujące czystość zlewni rzek polskich”, która odbyła się w Jaśle we wrześniu br. Jej organizatorami byli Związek Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Podkarpacka Szkoła Wyższa.   – Do zorganizowania tej konferencji skłoniło nas zakończenie realizacji jednego(...)
»

Listy do redakcji(...)

Do redakcji wpłynął list od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu z prośbą o sprostowanie informacji podanych w Przeglądzie Komunalnym. List podpisała Halina Staszkiewicz, prezes Zarządu. (red.) W artykule Zenona Świgonia „Ochrona wód w Polsce w 2001 r.”, zamieszczonym w Przeglądzie Komunalnym Nr 2/2003, znajdują się informacje, że w Żywcu odprowadza się nieoczyszczone ścieki w ilości 3561 m3/d (tabela 6). Jesteś(...)
»