Zrównoważone systemy drenażu a mała retencja

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2010-4
  DRUKUJ

Jednym z najważniejszych etapów cyklu hydrologicznego jest retencja wody. Może ona następować w zbiornikach i ciekach wodnych, ale też w glebie czy roślinach.

Za małą retencję uważa się magazynowanie w zbiornikach o pojemności do 5 mln m3, a także gromadzenie w małych formach wodnych, takich jak oczka, stawy, rowy, kanały itp.1. Pojęcie małej retencji stosowane jest przede wszystkim w odniesieniu do gospodarowania zasobami wodnymi na terenach otwartych. Retencja wpływa na poprawę funkcjonowania cyrkulacji wodnej i jakości wód (oczyszczanie), a także na wzrost bioróżnorodności w obrębie miejsc retencji. Coraz częściej hasłem małej retencji określane są również działania w obrębie terenów zurbanizowanych, zmierzające do poprawy stosunków wodnych tych o [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus