Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Klimatycznie i jubileuszo(...)

Ponad 18 tys. zwiedzających z 28 państw, 1000 wystawców z 20 krajów i zajęty przez ekspozycję obszar wystawienniczy o powierzchni 18,5 tys. m2 – to bilans minionej, jubileuszowej edycji Targów POLEKO oraz pierwszej edycji nowych Targów – KOMTECHNIKA. W tym roku wyjątkowo, ze względu na Szczyt Klimatyczny odbywający się na terenie Między(...)
»

Problemy z recyklingiem (...)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, wprowadzające od 1 lipca 2017 r. obowiązek selektywnej zbiórki „odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”, stanowi pierwszy, w sumie najłatwiejszy, krok na drodze do ich recyklingu. Prawdziwym wyzwaniem staje się przetworzenie selektywnie zbieranych odpadów w produkt w postaci nawozu lub polepszacza glebowego. Dotychczasow(...)
»