Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odcięci od sieci(...)

Mówiąc o barierach ograniczających rozwój rynku energetyki odnawialnej w Polsce, bezwzględnie należy wskazać na problem funkcjonowania i dostępu instalacji nowych mocy wytwórczych do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.  Brak dostępu do linii o wysokim napięciu (WN) lub w niektórych miejscach nawet do linii średniego napięcia (SN) może utrudniać rozwój energetyki rozproszonej. W częściowy(...)
»

Koncepcja suszenia osadów(...)

Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków WOŚ jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z chemicznym wspomaganiem usuwania związków fosforu. Do obiektu doprowadzane są ścieki ogólnospławne w ilości ok. 90 000 m3/d z centralnej i południowo-zachodniej części Wrocławia. Zagęszczony osad nadmierny mieszany jest z zagęszczonym grawitacyjnie osadem wstępnym i kierowany do WKFz (wydzielonej komory fermentacyjnej zamkniętej), gdzie następuje jego stabilizacja(...)
»