Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wymagania jakościowe dla (...)

Zastępowanie w energetyce zawodowej paliw kopalnianych biomasą może wpisywać się w ponadkrajowe działania na rzecz obniżenia emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do powietrza. Wykorzystanie biopaliw stałych (biomasy) jako odnawialnego źródła energii jest postrzegane jako działanie ekologiczne, sprzyjające poprawie jakości środowiska. Rosnące wymagania prośrodowiskowe dla przemysłu, w tym dla energetyki, nie idą, niestety, w parz(...)
»