Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozwiązać palące problemy(...)

W połowie lipca tego roku Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK, w imieniu jej uczestników skierował do instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska w naszym kraju listy prezentujące Radę RIPOK i cele jej powołania wraz z jej postulatami. Są one wynikiem kilku już spotkań Rady i poddane zostały dyskusji w jej gronie, a szczególnie konsultacjom przez ekspertów: technologów i prawników. Sformułowane zostały w formie nie ogólnych tez, ale konk(...)
»

Ogród Józefa Mehoffera w (...)

    Przyroda – jej urzekająca różnorodność form i zmienność barw – stanowiła inspirację dla wielu artystów tworzących swe dzieła w okresie Młodej Polski. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tych czasów był Józef Mehoffer (1869-1946), uczeń Jana Matejki, profesor i rektor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.   Jego dorobek to nie tylko liczne obrazy o wyrazistych barwach i tematy(...)
»