Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Ogrody w kulturze(...)

System ochrony przyrody w Polsce pozwala nam dbać o najcenniejsze jej przejawy, ujęte w ramach parków narodowych, parków krajobrazowych czy rezerwatów przyrody. Ale na przyrodę można także spojrzeć inaczej – przez pryzmat kultury. Na terenach większych i mniejszych miast oraz na wsiach istnieje zieleń komponowana, która posiada cechy niepowtarzalne, choć jej gatunki powtarzają(...)
»

Rolnik jako podmiot korzy(...)

Przepisy związane z ochroną środowiska szereg obowiązków ochronnych adresują do wskazanych rodzajów podmiotów, w tym zwłaszcza „podmiotów korzystających ze środowiska”, ewentualnie do „przedsiębiorców”. Na tym tle nierzadko pojawiają się wątpliwości, czy do wskazanych kategorii podmiotów należałoby zaliczyć szeroko rozumianych „rolników”. Odpowiedź twierdząca w sposób oczywisty obciążyłaby tychże „rolników” obowiązkami adresowanymi do „podmiotów korzystających ze śr(...)
»