Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Azbest – ocena stanu i mo(...)

Usuwanie wyrobów zawierających azbest, zgodnie z założeniami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, przyjętego Uchwałą nr 122/2009 Rady Ministrów z 14 lipca 2009 r., ma zostać ukończone do 2032 r. Dynamika tego procesu uzależniona jest od stopnia zamożności właścicieli obiektów oraz możliwości udzielenia stosownej pomocy, np. w formie dofinansowania tych działań przez państwo i samorząd. Ważne jest, aby prace związane z usu(...)
»

Bez wróżenia z fusów(...)

Chciałbym na chwilę powrócić do zagadnień ochrony przed powodzią, jako że odnotowaliśmy spory sukces we wdrażaniu tzw. Dyrektywy Powodziowej, wykonując jeden z jej etapów – wstępną ocenę ryzyka powodziowego (WORP). Opracowanie to ma na celu określenie wszystkich miejsc na obszarze naszego kraju, gdzie wystąpiła powódź w przeszłości (powodzie historyczne) i gdzie powódź jest prawdopodobna w przyszłości (powodzie prawdopodobne). Łatwo wytłumaczyć okre(...)
»