Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ograniczanie strat wody w(...)

Sieć wodociągowa to przewody wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda pobierana z ujęć lub kupowana. Do podstawowych zadań sieci przesyłowych należą zapewnienie dostaw potrzebnej ilości wody o wymaganej jakości, pod odpowiednim ciśnieniem, bez przerw, przy minimalnych kosztach budowy i eksploatacji.  Problemy wynikające z powstawania wycieków w sieci wodociągowej dotyczą każdego przedsiębiorstwa wodociągowego. Przyczyny uszkodzeń są (...)
»

Gospodarka odpadami na Wa(...)

Malejące ilości odpadów przekazywanych do składowania, coraz większy odzysk i inwestycje w nowe zakłady przetwarzania odpadów – na Warmii i Mazurach ochronaśrodowiskaprzebiega zgodnie z przyjętymi założeniami. Województwo warmińsko-mazurskie, które położone jest w północno-wschodniej części kraju, zamieszkuje ok. 1,5 mln osób, co stanowi 4% ludności kraju. Urozmaicona rzeźba terenu, liczne jeziora, zwarte kompleksy leśne oraz różnorodność biologiczna środowiska przy(...)
»