Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z myślą o zbieraczach(...)

Dolny Śląsk został objęty badaniami prowadzonymi w ramach realizowanego m.in. na terenie Polski projektu „Formalisation of informal sector activities in collection and transboundary shipment of wastes in and to CEE (Normalizacja nieformalnych praktyk w zakresie zbierania i transgranicznego przemieszczania odpadów wewnątrz i do państw Europy Środkowowschodniej)”, w skrócie nazwanego TRANSWASTE (www.transwaste.eu). Liderem projektu uruchomionego w styczniu br. w ramach(...)
»

Od redaktora(...)

Utylizacja i recykling zużytych akumulatorów i baterii prof. dr hab. Andrzej Czerwiński Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa dr Zb(...)
»