Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Solidarna współpraca popł(...)

Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki to zakrojony na szeroką skalę projekt grupowy, obejmujący swoim zasięgiem 16 gmin z 20 zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle. Koszt przedsięwzięcia to 48 mln euro, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 84%. (...)
»

Kontrola gmin i RIPOK-ów (...)

1 stycznia 2015 r. upłynęły trzy lata od wejścia w życie nowelizacji Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i półtora roku od tzw. „śmieciowej rewolucji” w gminach. Zmiana przepisów Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach miała na celu usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kraju, a w konsekwencji wywiązanie się z nałożonego na kraje Unii Europejskiej obowiązku osiągania poziomów rec(...)
»