Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wakacyjne przyspieszenie(...)

Przełom lipca i sierpnia, pomimo wydawać by się mogło iście wakacyjnej atmosfery, okazał się w tym roku wyjątkowo efektywny dla Ministerstwa Gospodarki, jeśli chodzi o prace nad niezwykle istotnymi dla branży OZE aktami prawnymi. Z pełną premedytacją nie wspomnę o kolejnym już projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, którego oficjalna prezentacj(...)
»

Agenda Miejska ONZ(...)

Wynikiem konferencji Narodów Zjednoczonych w Ekwadorze jest dokument „New Urban Agenda”, czyli światowy plan działania w kwestiach miejskich. Termin „agenda” oznacza listę działań z określonym terminarzem i zadaniami dla sygnatariuszy. Konferencja Habitat, poświęcona mieszkalnictwu i zrównoważonemu rozwojowi miast, znana jako Habitat III, odbyła się w październiku 2016 r. w Quito w Ekwadorze. Przyjęto na niej nowy miejski plan działania ONZ, który wynika z czterdzie(...)
»