Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Podstawy obliczania i pro(...)

Paweł Licznar Na wielu płaszczyznach gospodarki komunalnej w kraju widoczny jest proces przyjmowania standardów i rozwiązań wypracowanych w najbardziej rozwiniętych państwach świata, takich jak USA czy kraje Europy Zachodniej. Wymuszone jest to przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a także potrzebą ochrony środowiska naturalnego¹. Polska jako kraj z blisko 40 mln mieszkańców została bardzo szybko dostrzeżona jako duży rynek zbytu dla materiałów i technologii w(...)
»

Ochrona prawna zieleni, d(...)

Warunkowe zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów Artykuł 83 ust. 3 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880, ze zm.) przewidział możliwość udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, uwarunkowanego przesadzeniem lub nasadzeniem zastępczym. Ocena samego charakteru prawnego zezwolenia warunkowego jest dość prosta, ponieważ ze względu na sformułowanie art. 83 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, że „wydanie zezwolenia (...) m(...)
»