Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Książki nadesłane(...)

KOMPOSTOWANIE ODPADÓW I UŻYTKOWANIE KOMPOSTU Monografia Jan Siuta, Grażyna Wasiak Biomasa z pielęgnacji roślin o funkcjach ekologicznych nie powinna być usuwana jako odpad, lecz wykorzystywana do produkcji nawozu organicznego (kompostu), niezbędnego do zachowania żyzności gleby i dobrej kondycji ekosystemów miejskich. Ekologiczne, techniczne i ekonomiczne warunki przemawiają na rzecz przyrodniczej utylizacji masy roślinnej z pielęgnacji zieleni miejskiej i przemys(...)
»

Nadrzeczne parki buforowe(...)

  Parki w obszarach zurbanizowanych łączą funkcje przyrodnicze i kulturowe. To, co odróżnia parki nadrzeczne od innych elementów systemu zieleni miejskiej, to powiązanie z układem hydrograficznym. Cechą parków nadrzecznych jest ich linearny układ, a pożądanym celem – powiązanie w spójny system, zapewniający ciągłość korytarzy dolinnych, która, niestety, często bywa zaburzona na skutek urbanizacji nabrzeży i lokalizacji infrastruktury (...)
»