Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Nowe założenia starego pr(...)

Ochrona środowiska, w tym gospodarka odpadami, stwarza nieograniczone możliwości dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w tej branży. Potencjał ten może być z powodzeniem wykorzystany jedynie wówczas, gdy twórcy polityki ekologicznej będą się stosować do zasad „zrównoważonego rozwoju” i „zanieczyszczający płaci”. Reguły te stanowią podwaliny prawa w Unii Europejskiej. Opracowano założenia do p(...)
»

Potrzeba szerokiej wiedzy(...)

Przyszłość planowania i ważne pole działalności urbanistów wiąże się z rozwijającą się w Polsce urbanistyką operacyjną i wdrażaniem w jej ramach projektów rozwojowych oraz różnych form partycypacji. W projektach tych urbanista, dysponujący coraz szerszą, zawodową wiedzą, wspiera działania różnych stron jako ich partner. Ścieżki zawodowej kariery urbanisty mogą być bardzo różne i można ją zaczynać od pracy w lokalnej firmie planistycznej, w urzędzie gminy, na uczelni(...)
»