Ekonomiczna efektywność inwestycji cz. I

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2010-2
  DRUKUJ

Podstawą oceny ekonomicznej efektywności inwestycji jest rachunek ekonomiczny, uwzględniający wpływ poniesionych jednorazowych nakładów inwestycyjnych oraz kosztów przyszłej eksploatacji w relacji do efektów osiągniętych poprzez realizację inwestycji. Ma on z reguły charakter ex ante, to znaczy służy do oceny ekonomicznej efektywności projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego i zazwyczaj wyboru optymalnego wariantu jego realizacji.

Może on mieć także charakter ex post i wówczas wykorzystywany jest do oceny inwestycji już zrealizowanej. W sytuacji ex post rachunek ekonomiczny powinien uwzględniać te same aspekty efektywności inwestycji, z tym że zostaje on ograniczony tylko do wariantu już zrealizowanego. Na opisanych zasadach została oparta analiza kosztó [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus