Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Suszenie i termiczne prze(...)

Na temat suszenia i termicznego przekształcania osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków pojawia się coraz więcej publikacji. Stanowią one ważny wkład w dyskusję dotyczącą ostatecznego rozwiązania problemu. Pisząc cykl opinii dla miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” („Rady na osady”, cz. 1-2, przyp. red.), podkreślałem, że często przy projektowaniu oczyszczalni zapomina się o kompleksowym rozwiązaniu gospodarki osadowej. Trzeba(...)
»

Boeing liderem(...)

Boeing został uznany za najlepszą branżową firmę w rankingu Global Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI) 2009, stanowiącym spis przedsiębiorstw, które najlepiej dbają o ochronę klimatu i podejmują działania usprawniające własne wyniki związane z ochroną środowiska. Raport wykazał również, że firma koncentruje się na dostarczaniu produktów i usług wydajnych pod względem zużywania energii oraz na oszczędnych technikach wytwarzania. Boeing do 2012 r(...)
»