Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Decyzje środowiskowe bez (...)

Nowelizacja Prawa ochrony środowiska, dokonana ustawą z 18 maja 2005 r. (DzU nr 113, poz. 954), wprowadziła szereg zmian do przepisów związanych z procedurami oceny oddziaływania na środowisko, zwłaszcza w odniesieniu do tzw. procedur indywidualnych, ale również ocen strategicznych i transgranicznych. Praktyka pokazuje, że niektóre z przepisów budzą wątpliwości. Dotyczy to m.in. kwestii ustalania właściwości organu, którą określono, stosując zasadę właściwości generalnej i wskazu(...)
»

System odpadowy czy może (...)

Pytanie takie jest może i prowokujące, ale zasadne. Bo być może na system gospodarki odpadami trzeba spojrzeć całkowicie od nowa, mając za sobą burzliwe, ale obfitujące w doświadczenia, ostatnie trzy lata od wejścia w życie tzw. rewolucji śmieciowej? Przyczynkiem do podjęcia tego tematu jednej strony są oczekiwania Parlamentu Europejskiego związane z kolejnym podniesieniem celów dotyczących wykorzystania odpadów, a z drugiej trwająca (i, niestety, przedłużająca się)(...)
»