Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Transgraniczne przemieszc(...)

Transgraniczne przemieszczanie odpadów jest regulowane przez akty normatywne prawa krajowego, Unii Europejskiej oraz umowę prawa międzynarodowego, zawartą podczas konferencji pod auspicjami ONZ. Wymogi proceduralne przez nie ustanowione mogą nastręczać przedsiębiorcom trudności, w szczególności w przypadku przemieszczania odpadów z lub poza terytorium UE. Z roku na rok rośnie zainteresowanie utylizacją i odzyskiem odpadów. Dla wielu przedsiębi(...)
»

Z kraju(...)

Ósma umowa Marcin Korolec, minister środowiska, oraz Federico Ramose, sekretarz stanu z Ministerstwa Rolnictwa, Żywności i Środowiska Królestwa Hiszpanii, podpisali umowę na sprzedaż nadwyżki zezwoleń na emisję CO2.Pieniądze (160 mln zł) przeznaczone będą na ekologiczny transport i energooszczędne oświetlenie miejskie. To już ósma transakcja przeprowadzona przez Polskę i jednocześnie największa pod względem wartości i liczby sprzedawanych jednost(...)
»