Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Informator(...)

Pieniądze Pod koniec lipca Sejm uchwalił Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa zwiększa udział samorządu w podatkach od osób prawnych i fizycznych oraz przyznaje samorządom udziały w podatkach pośrednich. Przewiduje ona też likwidację niektórych centralnych funduszy i agencji rządowych oraz przekazanie ich zadań i środków do samorządów. 11 sierpnia br. do ustawy wniósł poprawki Senat. Informacja Główny Inspektor Ochrony Środowiska przygo(...)
»

Od redaktora(...)

Kolejny długo oczekiwany dokument ujrzał światło dzienne. Ministerstwo Energii opublikowało w marcu „Koncepcję funkcjonowania klastrów energii w Polsce”. Ekspertyza stała się dla naszej branży punktem wyjścia do dyskusji nad kształtem klastrów energii, wprowadzonych nowelizacją ustawy o OZE. Założeniem dokumentu było uporządkowanie zagadnień związanych z klastrami. Resort energii podkreślał nawet, że dzięki ekspertyzie zostanie wypracowany efektywny, ale i elastyczny model klastrów w Polsce. (...)
»