Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kontrowersje związane ze (...)

W rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, podpisanym 23 lutego br. przez premiera Waldemara Pawlaka, została zmieniona definicja(...)
»

Energetyka prosumencka i (...)

Premier RP stawia na energetykę węglową i jądrową, otwarcie zwalcza energetykę prosumencką (OZE/URE) i zapowiada zawetowanie unijnego pakietu klimatycznego do 2030 r. Podobnie jak władza w socjalizmie stawiała na przemysł ciężki, a środowisko naturalne i ludzie mieli służyć budowaniu potęgi przemysłowej, tak obecnie premier osobiście angażuje się w budowę bloków węglowych, które kupimy u zagranicznych dostawców (Alstom, Hitachi, Westinghouse, GE), do których będziem(...)
»