Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problemy ochrony przeciwp(...)

Gospodarka wodna winna opierać się głównie na podstawach przyrodniczych, a nie na wizjach niekompetentnych polityków. Od lat rozwijana jest i skutecznie pielęgnowana utopijna technokratyczna wizja ochrony przeciwpowodziowej, zakładająca, że istnieje możliwość eliminacji zagrożeń wyłącznie poprzez środki techniczne. Mimo ogromnych nakładów przeznaczanych na ten cel rezultaty tych działań są niewielkie, a na wielu terenach żadne.   (...)
»

Mierniki gazów techniczny(...)

Gazy powstające wskutek fermentacji ścieków socjalno-bytowych, które występują w studzienkach, kolektorach kanalizacyjnych, szambach, odstojnikach czy osadnikach zamkniętych, są bardzo groźne dla zdrowia osób bezpośrednio narażonych na ich działanie. Są to m.in. siarkowodór, dwutlenek węgla i metan. Najgroźniejszym z wymienionych jest siarkowodór - gaz silnie toksyczny, który przy przekroczeniu stężenia 1,4 mg/dm³ powoduje nagłą utratę przytomności i śmierć wskutek porażenia układu odde(...)
»