Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odmowy przyłączania farm (...)

Zawarcie umowy z podmiotami ubiegającymi o przyłączenie do sieci ma umocowanie prawne. Ustawa Prawo energetyczne (P.e.) z 10 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 54, poz. 348, ze zm.) nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych bądź energii generalny obowiązek zawarcia umowy z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci. Obowiązek ma charakter publicznoprawny i należy go rozumieć jako powinność podjęcia przez(...)
»

Pomniki przyrody na teren(...)

Pielęgnacja drzew lub krzewów, będących pomnikami przyrody które są zlokalizowane na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, może nastąpić po uzgodnieniu zakresu prac z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Warto zastanowić się nad tym, który organ powinien odpowiadać za tego rodzaju decyzje. W jednym z poprzednich artykułów omawiana była problematyka podstaw prawnych przeprowadzania zabiegó(...)
»