Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Czy gminy zapłacą kary?(...)

Przepisy dotyczące gmin są szczególnie ważne, bowiem stanowią punkt odniesienia do ustalania zakresu obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którymi mogą być gminne jednostki organizacyjne lub przedsiębiorcy – jest to jednak zagadnienie odrębne.     Bez sformułowan(...)
»

Mikroinstalacje – propozy(...)

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) powstał w 2011 roku. Jego członkami są m.in. producenci urządzeń dla energetyki odnawialnej, instalatorzy oraz niezależni wytwórcy energii, w większości MŚP, a także firmy otoczenia zielonego biznesu. Będąc członkiem PKPP Lewiatan, Związek włączył się też w opiniowanie projektu ustawy o OZE m.in. z pespektywy promocji rozwoju mikroinstalacji i tzw. energetyki prosumenckiej.  Pomimo wielu kr(...)
»