Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zasypie nas szkło!(...)

Kompleks obiektów należących do spółki „Beskid” w Żywcu zajmuje powierzchnię ok. 11 ha. To wystarcza, by na Żywiecczyźnie skutecznie rozwiązywać problemy gospodarki odpadami. Przedmiotem działania spółki są m.in. odbiór, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne oraz przetwarzanie odpadów metalowych. (...)
»

Biznes społecznie odpowie(...)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to w ostatnich latach temat niezwykle ważny. Chodzi zwłaszcza o działania strategiczne, długofalowe, oparte na zasadzie dialogu społecznego, zmierzające do poszukiwania rozwiązań optymalnych z punktu widzenia przedsiębiorcy, beneficjenta i społeczności lokalnej. Dlatego tak ważne dla firm z branży ochrony środowiska, w tym sektora wodno-kanalizacyjnego, są trzy filary: odpowiedzialność ekonomiczna, ekologiczna oraz społeczna. Dzięki nim możliwe jest pr(...)
»