Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Aktywnie, ciekawie, świad(...)

Edukacja ekologiczna, określana zwykle jako proces kształtowania prośrodowiskowej świadomości człowieka oraz promowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, może przyjąć rozmaite formy. Upowszechnianiem wiedzy oraz realizacją innowacyjnych projektów w tym zakresie zajmie się zespół działający w ramach nowo powstałego w firmie Abrys działu edukacji ekologicznej. Jaki jest poziom wiedzy na temat kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego? Jakie dz(...)
»

Świat(...)

  Zwiększyć inwestycje Na początku października br. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa do zwiększenia inwestycji w ochronę zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Europosłowie wyrażają ogromne zaniepokojenie faktem, że nie zrealizowano światowego celu na rok 2010 w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, dlatego wezwali w rezolucji do wspierania realizacji celów pośrednich przewidzianych na konkretne termin(...)
»