Wszystkie artykuły w kategorii: "Kanalizacja"

Polecane artykuły:

Raport wojewódzki – proje(...)

Marszałek województwa jest obowiązany sporządzić i przekazać ministrowi ds. środowiska raport wojewódzki, który w zakresie komunalnych osadów ściekowych może zawierać dane osobowe stosujących te osady: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów. Zgodnie z art. 37 ust. 11 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), minister ten został upoważniony do wydania rozporządz(...)
»

Wspomnienie(...)

Tak trudno uwierzyć, że Andrzeja nie ma już wśród nas. Jeszcze w czasie targów Poleko jego głos brzmiał jak zawsze optymistycznie. Chociaż walczył do końca i do końca wierzył, że wszystko będzie dobrze, przegrał jednak swoje ostanie zmagania z chorobą cywilizacyjną. Dla nas pozostanie jednak takim, jakim był każdego dnia w obcowaniu z kolegami, klientami i zawodowymi „przeciwnikami”. Spokojny, wyważony, erudyta o wrodzonej inteligencji umiejący zjednywać sobie ludzi. Robił to czy(...)
»