Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zamówienia publiczne a sa(...)

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych jest jednym z bardziej oczekiwanych wśród przedstawicieli samorządów i szeroko rozumianego polskiego sektora gospodarki komunalnej aktów prawnych, ponieważ ma stanowić podstawowe narzędzie do usankcjonowanego w polskim prawie stosowania zamówień w trybie in house. Niestety, gospodarka odpadami komunalnymi została przez ustawodawcę niejako pominięta lub po prostu niezauważona. W ostatniej opublikowanej (...)
»

Rada RIPOK - wyniki i wyz(...)

Aby regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych mogły właściwie funkcjonować w nowym systemie i po wdrożeniu planowanych zmian legislacyjnych, konieczne jest przede wszystkim dopracowanie oraz doprecyzowanie przepisów obowiązującego prawa. Wzmocnienie kontroli w ramach postępowania z odpadami komunalnymi, w tym kierowania odpadów do RIPOK-ów oraz wykorzystanie mocy istniejących instalacji to tylko niektóre z wyzwań rządu na najbliższe lata. Jak zrealizować te cele, najlepiej wiedz(...)
»