Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zmian ciąg dalszy(...)

Minister gospodarki 22 stycznia br. podpisał rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych. Wymienia ono, obok estru metylowego (stanowiącego samoistne paliwo) i oleju napędowego (zawierającego 20% tegoż estru) trzeci rodzaj biopaliw ciekłych, które mogą być wprowadzane do powszechnego obrotu na terenie Polski. Tym biopaliwem ciekłym jest mieszanina bioetanolu o zawartości od 70% do 85% oraz benzyn silnikowych, czyli tzw. E85. Jest ono używ(...)
»

Aglomeracyjny kontredans(...)

W Traktacie Akcesyjnym przewidziano m.in., że przepisy Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, określone w dyrektywie 91/271/EWG (tzw. dyrektywa ściekowa), będą obowiązywały Polskę od 31 grudnia 2015 r. Instrumentem wdrożenia tych postanowień jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który wprowadza pojęcie „aglomeracji” – wcześniej w Polsce nieużywane w takim kontekście. &bdquo(...)
»