Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dozór i obsługa konieczne(...)

„Możliwości rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej w aspekcie ramowej dyrektywy wodnej UE” – tak brzmiał tytuł Konferencji Naukowo-Technicznej, która odbyła się w dniach 22-23 września br. w Lublinie. W jej trakcie poruszono wiele interesujących zagadnień, poczynając od stanu zasobów wodnych i przeglądu metod jej uzdatniania, przez kwestie dotyczące rekultywacji zbiorników wodnych, na problematyce przydomowych oczyszczalni kończąc. Charakteryst(...)
»

Odpady poza gminami(...)

Sytuacja w gospodarowaniu odpadami komunalnymi nadal nie jest zadowalająca. To generalny wniosek, który można wyciągnąć z raportu Inspekcji Ochrony Środowiska po kontroli przeprowadzonej w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, z wyłączeniem składowisk odpadów. Z danych zebranych w 73 gminach wynika, że zalecenia pokontrolne będą raczej trudne do zrealizowania. &nd(...)
»