Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Certyfikaty jakości bioko(...)

Premier Waldemar Pawlak 19 marca podpisał rozporządzenie w sprawie trybu wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące. W sposób szczegółowy określono tryb ich wydawania przez akredytowane jednostki certyfikujące, uwzględniając obowiązujące wymagania normalizacyjne i normatywne do przeprowadzania badań i orzekania w sprawach jakości. Zagadnienia regulowane przedmiotowym aktem prawnym były dotychczas u(...)
»

Inwestycje(...)

  Park na nowo Gmina Strzegom rozstrzygnęła przetarg na zagospodarowanie terenu parku miejskiego. Konkurs ofert wygrało przedsiębiorstwo GRANIT Dariusz Pylak ze Strzegomia. W ramach projektu wybudowane zostaną nowe elementy ciągów komunikacyjnych, które kolorem i układem materiału kamiennego nawiązywać będą do istniejących ścieżek. Wykonawca odnowi także pozostałości murów obronnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w wynikach badań history(...)
»