Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Obszary funkcjonalne w pl(...)

Jak już kilkakrotnie na łamach „Przeglądu Komunalnego” wskazywano, podstawowym podmiotem planowania przestrzennego są władze gminy, choć można wyróżniać też inne – np. województwo. Nie oznacza to jednak, że zawsze wyzwania związane z planowaniem przestrzennym można zamknąć w granicach administracyjnych danej jednostki samorządu terytorialnego. Przełamaniu tego ujęcia mają służyć obszary funkcjonalne. Zgodnie z art. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen(...)
»

(...)

W bieżącym wydaniu miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” sporo uwagi poświęcamy tworzywom sztucznym w sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych. W dziale „Raport Wod-Kan” zamieściliśmy dwa artykuły omawiające wspomniane zagadnienie, zarówno z perspektywy rodzimego podwórka („Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”), jak i bardziej ogólnie, co czyni Mariola Błajet w tekście zatytułowanym „Rury sztywne i elastyczne w Europie&rdquo(...)
»