Wszystkie artykuły w kategorii: "WOD-KAN-NET"

Polecane artykuły:

Wspaniała paleta produktó(...)

- Targi POLEKO są świętem wszystkich, którzy zajmują się ochroną środowiska – powiedział prof. Maciej Nowicki, minister środowiska, otwierając 19. edycję Międzynarodowych Targów Ekologicznych, których tematem wiodącym były odnawialne źródła energii. Istotnie, w dniach 20-23 listopada br. w Poznaniu świętowała branża związana z ekologią i gospodarką komunalną. (...)
»

Miasta bez odpadów(...)

Miasta bez odpadów Idea zera odpadów (ang. Zero Waste), zakładająca stuprocentowy odzysk odpadów, aby żadne nie trafiały na składowiska, przyświeca już kilku europejskim miastom. Rezultaty tej strategii są imponujące, sięgające nawet 85-90% poziomów selektywnej zbiórki odpadów. W ogłoszonym pod koniec ub.r. pakiecie Komisja Europejska wskazuje ambitne cele w ramach dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym. W efekcie doprowadzi to do braku(...)
»