Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Hidroenergia 2010(...)

W Lozannie w dniach 16-19 czerwca br. odbyła się jedna z największych i najważniejszych dla sektora małych elektrowni wodnych imprez – Hidroenergia 2010. Międzynarodowa konferencja połączona z targami, organizowana co dwa lata przez European Small Hydropower Association (ESHA), w całości poświęcona jest tematyce MEW. W tym roku zgromadziła ponad 300 uczestników z 37 krajów i ponad 40 wystawców. Współorganizatorem Hidroenergii 2010 była szwajcarska organizac(...)
»

Rozchód dochodów(...)

Raport Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację dochodów z podatku od nieruchomości przez wybrane gminy woj. łódzkiego w latach 2004-2005 – taki jest generalny wniosek raportu pokontrolnego opublikowanego przez NIK w grudniu ub.r. Taką samą notę wystawiono funkcjonowaniu objętych badaniami elementów systemu poboru podatków w tych gminach. Ogólnie jest więc dobrze, ale… W szeregu badanych jednostek NIK wykrył niepra(...)
»