Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Istota dokumentacji techn(...)

Przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego inwestor przygotowuje dokumentację techniczną, która w sposób optymalny powinna opisywać kwestie technologiczne, budowlane oraz elektryczne, z uwzględnieniem systemu automatyki, właściwego opomiarowania i algorytmów sterowania. Wprowadzanie w Polsce funkcjonujących od wielu lat w krajach Europy Zachodniej standardów w zakresie ochrony środowiska sprzyja powstawaniu programów umożliwiających dofinansowanie inwestycji w formie(...)
»

Przetargi jak najszybciej(...)

Polski ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie istotnych zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2013 r. gminy będą zobowiązane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na swoim terenie. Wynika to z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia br. Terminarz przygotowań do uruchomienia nowego systemu został określony w art. 10 noweli (Ustawa z 1 li(...)
»