Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Gdy nie można ustalić spr(...)

 Powyższe zagadnienia są normowane odpowiednio w Ustawie z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (DzU z 2004 r. nr 121, poz. 1266 – o.g.r.l.) oraz w Ustawie z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (DzU nr 75, poz. 493), bez użycia terminu „rekultywacja”, oraz w Ustawie z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150). W tej ostatniej, z punktu widzenia rekultywacji gruntu, isto(...)
»

Paliwa alternatywne(...)

Sposób na zrealizowanie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych   Przetwarzanie odpadów na paliwa zastępcze jest jednym z ważnych, silnie rozwijających się w ostatnich latach działów gospodarki odpadami. Paliwa te wytwarzane są głównie z odpadów opakowaniowych i odpadów poprodukcyjnych, a w małym stopniu z palnych frakcji odpadów komunalnych.&nbs(...)
»