Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sposoby obliczania i ocen(...)

W poprawnie działającym systemie dystrybucji wody nie do uniknięcia jest sytuacja, w której pewna ilość wody wydobytej i wtłoczonej w system wodociągowy jest tracona, przez co przedsiębiorstwa wodociągowe, mimo poniesionych nakładów, nie uzyskują z niej przychodów. Ograniczenie strat wody i jej racjonalne zużycie jest jednym z ważniejszych czynników ekonomicznej działalności eksploatacyjnej przedsiębiorstw wodociągowych. Obecnie, wobec stale rosnąc(...)
»

Zazielenić firmę(...)

W dobie wciąż postępujących technologii oraz pojawiania się nowocześniejszych rozwiązań, przedsiębiorcy muszą zwracać uwagę na wiele aspektów. Coraz jaśniejsze staje się to, że zrównoważony rozwój jest nie tylko dodatkiem do działalności biznesowej czy mile widzianą opcją, ale wręcz koniecznością. Chodzi tu o odpowiedzialne działanie, ważne z punktu widzenia wzrostu gospodarczego, ponoszonych kosztów i kształtowania marży, a także kreowani(...)
»