Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Antybarszczowa burza(...)

Barszcz Sosnowskiego, zwłaszcza w ostatnim czasie, skupia zainteresowanie ogółu społeczeństwa, powodując u ludzi przerażenie i strach, nawet o własne życie. Czy obawy społeczeństwa są słuszne oraz jakie działania podejmowane są w celu ograniczenia skali inwazji tej rośliny? Barszcz Sosnowskiego jest to gatunek rośliny zielnej, należący do rodziny selerowatych. Pochodzi z rejonu Kaukazu, skąd został rozprzestrzeniony na rozległych obszarach w środkowej i wschodniej c(...)
»

Co się zmieni(ło)?(...)

Przepisy z zakresu gospodarki odpadami W 2006 r. – zgodnie z przyjętymi założeniami – ograniczono do niezbędnego minimum zmiany ustawowe dotyczące gospodarki odpadami. Skoncentrowano się na przygotowaniu rozporządzeń na podstawie upoważnień zawartych w ustawach przyjętych w 2005 r. oraz na wdrażaniu i egzekwowaniu prawa. Ponadto w grudniu 2006 r. Rada Ministrów przyjęła dokument planistyczny pt. „Krajowy plan gospodarki odpadami 2010”, który w roz(...)
»