Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kalendarium(...)

21-22.01.2013, Poznań IX Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Nowe prawo ochrony środowiska” Organizator: Abrys, Poznań Info: 61 655 81 29, m.filipkiewicz@abrys.pl, www.abrys.pl   29.01.2013, Warszawa Kompleksowe projektowanie infrastruktury jako podstawa zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej Organizator: Aplikom Info(...)
»

Komercjalizacja zadań wła(...)

Poszukując odpowiedzi na pytanie, które ze spoczywających na barkach gmin zadań nadają się do skomercjalizowania, należy w szczególności wsłuchać się w brzmienie art. 18 pkt 2 Ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 2011 r. nr 5, poz. 13, z późn. zm. – u.p.t.z.). Na mocy tego przepisu do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należą budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących (...)
»