Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ścieki w liczbach(...)

Michał Michałkiewicz W opracowaniu "Ochrona Środowiska 2000" Głównego Urzędu Statystycznego zebrano dane dotyczące środowiska naturalnego Polski. Odnoszą się one m.in. do: zasobów wodnych i głównych kierunków ich wykorzystania, ścieków przemysłowych i komunalnych oraz stopnia ich oczyszczenia, wyposażenia miast i wsi w instalacje wodne i oczyszczalnie ścieków, a także stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych. Ścieki komunalne przed odprow(...)
»

Niska emisja – palący pro(...)

O problemie niskiej emisji zaczęło być głośno w listopadzie ub.r. – po przyjęciu przez radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego uchwały o zakazie palenia w domowych piecach paliwami stałymi, w tym węglem. Od tego czasu pojawia się coraz więcej pytań o wpływ pyłów zawieszonych zarówno na zdrowie mieszkańców, jak i na środowisko. Jaka jest skala tego problemu i jego konsekwencje dla otoczenia? Zacznijmy od tego, czym właściwie jest niska emisja. – Jest to emisja zanieczy(...)
»