Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Społeczna kampania inform(...)

Polska w UE – lepsza jakość życia w miastach – to tytuł społecznej kampanii informacyjnej, do której ZMP zaprosił swoje miasta członkowskie. Projekt „Lepsza jakość lokalnych usług publicznych po akcesji Polski do UE” realizowany jest w ramach Programu UE Enlargement. To inicjatywa europejska, która ma pokazywać korzyści płynące z rozszerzenia Unii – z punktu widzenia zarówno starych, jak i nowych jej członków. Celem projektu ZMP jest rozpowszechnienie informacji(...)
»

Na rynku(...)

Rozbudowa oferty Alfa Laval to światowy dostawca technologii wymiany ciepła, separacji i przepływu mediów, który 1 sierpnia 2012 r. przejął firmę Ashbrook Simon-Hartley, producenta pras filtracyjnych. Dzięki temu przedsiębiorstwo Alfa Laval wzmocniło swoją pozycję na rynku firm dostarczających rozwiązania dla gospodarki osadowej. Ashbrook Simon-Hartley posiada ponad 100-letnią tradycję i może pochwalić się wieloma, zrealizowanymi na całym świecie, inwestycja(...)
»