Rozruch i eksploatacja dużych zbiorników wodociągowych


Wyrównawczo-zapasowe zbiorniki wodociągowe w średnich i dużych miastach zgrupowane są z reguły w zespoły współpracujących zbiorników o różnych wielkościach, wieku, kształtach, wyposażeniu, hydraulice przepływu i wymaganiach obsługi. Stan ten jest odbiciem historii rozwoju miasta, techniki oraz warunków sanitarnych.

Wodociągowe zbiorniki sieciowe stanowią ważny składnik systemu dystrybucji wody, decydujący o jego niezawodności1. Wr(...)