Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Przygotowanie wody dla po(...)

Wody podziemne są dla potrzeb komunalnych zasobem niewyczerpalnym. Zalegają one w skałach wodonośnych. Magazyny te są co roku uzupełniane aż do przelewu. Problemem jest zlokalizowanie tych magazynów i umiejętność czerpania z nich wody. Można wyróżnić dwa źródła wody dla potrzeb komunalnych: zasoby wód podziemnych oraz zasoby wód powierzchniowych. Te ostatnie są mniej stabilne, ale po odpowiednim przygotowaniu są również wystarczające dla potrzeb komunalnych n(...)
»

Polska droga do magazynow(...)

Konferencja COP 15 w Kopenhadze dobiegła końca. Przełom, jaki zapowiadano, nie nastąpił. A miał nim być nowy traktat z wiążącymi dla państw limitami emisji gazów cieplarnianych. Limity te miały przede wszystkim ograniczyć uwalnianie do atmosfery dwutlenku węgla. Powstaje więc pytanie, co będzie obwiązywać po wygaśnięciu ustaleń z Kioto? Czasu jest stosunkowo niewiele, bo protokół z Kioto obowiązuje tylko do końca 2012 r. Burza medialna dotycząca ujawnienia kores(...)
»