Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Korzystajmy z doświadczeń(...)

Standardy w branży wodociągowo-kanalizacyjnej Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” podejmuje inicjatywę opracowania, a następnie stosowania przez inwestorów i wykonawców odpowiednich standardów. Najlepszym sposobem stworzenia polskich wytycznych byłoby oparcie się na standardach zagranicznych z wprowadzeniem zmian wynikających z obowiązującej w Polsce specyfiki. Pierwszym krokiem poczynionym w tym kierunku było zorganizowanie 19 maja br. podczas XIII Międzyna(...)
»

„Poszukiwany, poszukiwana(...)

  Wraz z dynamicznym wzrostem stosowania w procesach odzysku, recyklingu i przetwarzania odpadów zaawansowanych technologii, zmienia się zakres umiejętności oraz kompetencji pracowników. Wykwalifikowany pracownik jest teraz na wagę złota. Instalacje odznaczają się dużą wielofunkcyjnością, związaną z ich przygotowaniem do przetwarzania strumieni odpadów. Dlatego też zrozumienie przez obsługę instalacji procesów technologicznych ich za(...)
»