Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Podstawy prawne usuwania (...)

Jak powszechnie wiadomo, polski system prawny staje się bardziej rozdrobniony, m.in. wskutek wprowadzania „specustaw”, które wnoszą autonomiczne podstawy realizacji określonych w nich inwestycji. Jednym z takich aktów prawnych jest Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu – zwana dalej specustawą (DzU nr 84, poz. 700, z późn. zm.). Na pierwszy rzut(...)
»

Co sprzyja, a co przeszka(...)

W ostatnich pięciu latach ustabilizowały się uregulowania prawne, mające decydujący wpływ na instalowanie mocy produkcyjnych wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej odnawialne zasoby energii. Wielokrotnej nowelizacji uległy dwa najważniejsze w tym zakresie akty prawne: ustawa Prawo energetyczne i rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków zakupu energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z ustawą, 1 paździer(...)
»