Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jesienne spotkanie branży(...)

W Iwoniczu-Zdroju Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego zorganizował dwudniowe szkolenie z zakresu działalności zakładów gospodarki komunalnej. Głównymi tematami spotkania były Prawo wodne oraz zmiany w otoczeniu prawnym w obszarze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Blisko sto osób, w tym m.in. przedstawiciele zakładów komunalnych oraz 19 firm prezentujących swoje urządzenia i technologie dla branży wod-(...)
»

Zmienić świadomość(...)

Postawa społeczeństwa jako element wdrażania nowoczesnego systemu gospodarki odpadami w Tarnobrzegu Nowoczesny system gospodarki odpadami oparty jest przede wszystkim na poprawie wizerunku miasta i jego estetyki poprzez sprawne usuwanie i unieszkodliwianie odpadów w sposób niezagrażający środowisku. Podstawą działań w tym zakresie jest posiadanie przez właścicieli nieruchomości stosownych umów na wywóz odpadów i właściwe wywiązywanie się z obowiązku ich realizacji. (...)
»