Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kierowanie odpadów do wsk(...)

Czy wygrywający przetarg na wykonywanie usługi odbioru odpadów komunalnych ma obowiązek kierować odebrany od mieszkańców strumień odpadów do instalacji wskazanej gminnej należącej do zamawiającego? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 12 grudnia ub.r. wydał niezwykle istotne orzeczenie w spornej sprawie C-292/12 Ragn Sells. Sprawa ta dotyczy warunków zamówienia w przetargu prowadzonym przez jeden z samorządów lokalnych w Estonii na wykonywanie usługi od(...)
»

Materiały zawierające azb(...)

Postępowanie z azbestem, czy to w formie wyrobów czy odpadów, regulowane jest kilkunastoma aktami prawnymi. Przepisy te oraz zasady z nich wynikające były wielokrotnie i obszernie omawiane na łamach „Recyklingu” (m.in. nr 3-9 z 2003 r.). Nadal jednak pozostaje wiele kwestii do wyjaśnienia, szczególnie w związku z ciągłymi zmianami i nowelizacjami przepisów. Rozważając zagadnienia związane z azbestem należy zauważyć, że azbest może występować zarówno w odpadach, jak i (...)
»