Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pelet drzewny – efektywno(...)

Pelet to materiał opałowy pochodzący ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem pozostałości drzewnych, głównie trocin i wiórów, pozostałości po produkcji powstających w zakładach stolarskich i tartacznych, ale również pozostałości niedrzewnych, tzw. agro, z wykorzystaniem słomy, słonecznika lub innych materiałów organicznych. Zgodnie z definicją podaną w normie EN ISO 17225-2:2014, pelet drzewny to biopaliwo zagęszczone z biomasy drzewnej z dodatkami lub bez, zazwyczaj w postaci walca, o przypad(...)
»

Jak rozwiązać problem odo(...)

Ministerstwo Środowiska 9 kwietnia br. ostatecznie odstąpiło od prac nad tzw. ustawą antyodorową. W zamian przygotowuje wytyczne techniczne, które mają sugerować działania ograniczające powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Jak tę decyzję oceniają przedsiębiorcy i zarządcy obiektów, które mogą oddziaływać zapachowo na otoczenie? O opinię na temat odstąpienia od prac nad tzw. ustawą antyodorową i przygotowania wytycznych w formie kode(...)
»