Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport - techniki membranowe"

Polecane artykuły:

Mały trójpak energetyczny(...)

Ostatnia nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne, zwana małym trójpakiem, weszła w życie 11 września 2013 r. Należy podkreślić, iż ustawa ta niejako „dosyć szybkim krokiem przeszła z okresu dziecięcego (etap projektu) do okresu dojrzałości” i od razu wzbudziła duże zainteresowanie, a z drugiej strony zaproponowane w niej rozwiązania wywołały opór tych, którzy mają wykonywać jej przepisy. Energetyka prosumencka W znowelizowanej u(...)
»

Budowanie ze słomy(...)

W rozwijający się na świecie nurt recyklingu wpisują się obecnie wszelkie ruchy ekologiczne w budownictwie, wykorzystujące materiały odpadowe z przemysłu i rolnictwa. Jeden z najbardziej interesujących przykładów stanowi niewątpliwie budowanie ze słomy. Słoma jest dobrze znanym, lecz raczej niespotykanym dotąd powszechnie na placu budowy materiałem. A budownictwo z prasowanych kostek słomianych, które „przywędrowało” do Europy w XX w. z Ameryki P&oac(...)
»