Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport - techniki membranowe"

Polecane artykuły:

Terapia (P)SZOK-owa dla g(...)

Aktualnie polskie gminy mają przed sobą nie lada wyzwanie – zorganizowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-u). Niestety, przepisy w tym zakresie są mało precyzyjne. W związku z tym samorządy mogą wykazać się dużą inwencją w stworzeniu PSZOK-u i wytyczeniu reguł tam panujących. W którą stronę pójść, by wizja lokalnych władz nie rozminęła się z lokalnymi uwarunkowaniami? W praktyce takich punktów na terenie gminy może być nawet kilka i mogą one p(...)
»

Szanse rozwoju energetyki(...)

W celu komercyjnego wykorzystania wód geotermalnych do celów ciepłowniczych w grudniu 1993 r. powołano Geotermię Podhalańską. Głównym założeniem przedsięwzięcia była redukcja zanieczyszczenia powietrza i poprawienie stanu środowiska naturalnego regionu poprzez ogrzewanie geotermalne. Cel miał być osiągnięty dzięki zastępowaniu energią geotermalną konsumpcji paliw kopalnych – w szczególności węgla i jego pochodnych – w procesie ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody(...)
»