Wszystkie artykuły w kategorii: "Pomniki techniki"

Polecane artykuły:

Wady i zalety sprzętu wyk(...)

Wraz z powstawaniem ogólnokrajowych programów recyklingu nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na informacje dotyczące systemów i technologii odzysku. Dobór odpowiedniego systemu lub określonego sprzętu do użycia w programie odzysku bywa czynnością skomplikowaną, ponieważ istnieje dużo różnych opcji systemowych i technologicznych, a jednocześnie szybko wzrasta liczba producentów i dostawców sprzętu. Jednakże wiele sprzętu stosowano dotychczas w ograniczonym stopniu, wobec czego projektanc(...)
»

Czy przeprowadzać wizję l(...)

Skutecznym narzędziem mającym na celu poszerzenie wiedzy wykonawców o planowanym zakresie i warunkach zamówienia może być wizja lokalna. Zamawiający nie może jednak zobowiązać wykonawców do jej odbycia. Skorzystanie (lub nie) przez wykonawcę z uczestnictwa w wizji lokalnej nie ma wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest wprost uregulowane w Ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z(...)
»