Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"


  1. Przegląd prasy Czytaj

     Małgorzata Masłowska-Bandosz


  2. Toruńskie perspektywy Czytaj

     Małgorzata Masłowska-Bandosz


Polecane artykuły:

Stop dla współspalania – (...)

Współspalanie rozwija się ona pomimo wielu argumentów za jego wstrzymaniem takich jak: rosnące obciążanie konsumentów energii kosztami promocji współspalania sięgające w 2011 rok już 2,4 mld zł/rok, uszczuplanie zasobów biomasy dla innych działów gospodarki i branż, wzrost importu biomasy i pogorszenie bilansu handlowego w zakresie paliw o niemalże miliard zł, dwukrotny, w okresie promocji współspalnia wzrost ceny biomasy w imporcie ze 150 zł/t(...)
»

SZŚ – dwie strony medalu(...)

Przeminął już bezkrytyczny entuzjazm związany z pojawieniem się ISO 14001 i EMAS w naszej rzeczywistości. Obiektywna ocena funkcjonujących systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ) prowadzi do prostej konstatacji, że wśród certyfikowanych systemów, wskazać można zarówno te dobre, jak i niczego niewnoszące do realnej ochrony środowiska. Systemy zarządzania środowiskowego, oparte głównie na wymaganiach normy PN-EN ISO 140011, już d(...)
»